Cle­o­pa­tra Stra­tan, din nou în to­puri

Femeia - - 30 DE ZILE -

Co­pi­lul-fe­no­men al ani­lor 2000, Cle­o­pa­tra Stra­tan, a ajuns din nou în to­pu­ri­le au­di­e­nței cu pi­e­sa „Te las cu ini­ma“. Hi­tul a adu­nat de­ja pes­te 11 mi­li­oa­ne de vi­zua­li­zări! În plus, timp de ze­ce zi­le, cli­pul pi­e­sei s-a me­nți­nut pe pri­mul loc în Tren­ding, ră­mânând în con­ti­nua­re în to­pul ce­lor mai po­pu­la­re cli­puri pe Yo­u­Tu­be.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.