Fii tu­rist în orașul tău!

Femeia - - 30 DE ZILE -

Pa­si­o­nații de fashion, be­au­ty, sport, cu­li­na­ry sau en­ter­tain­ment ca­re vor fa­ce cum­pă­ră­turi în Bă­neasa Shop­ping Ci­ty între 2 iu­lie și 12 au­gust se vor pu­tea înscrie într-un con­curs ge­ne­ros ca să câști­ge atât pre­mii-sur­pri­ză ofe­ri­te de ma­ga­zi­ne­le afla­te în cen­trul co­mer­cial, cât și pre­mii sub­sta­nția­le ofe­ri­te prin tra­ge­re la so­rți, la fi­e­ca­re do­uă săp­tă­mâni. Tot ce tre­bu­ie să faci es­te să cum­peri de mi­ni­mum 200 de lei pe ma­xi­mum do­uă bo­nuri și să le înscrii pe ani­ver­sa­re­ba­neasa.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.