Zi­le­le to­ri­de îmi aduc mari su­fe­ri­nțe la pi­ci­oa­re. Se um­flă, iar ba­re­te­le san­da­le­lor de­vin chin­gi de tor­tu­ră. Am fă­cut băi cu apă la tem­pe­ra­tu­ra ca­me­rei și mă simt mai bi­ne, dar aș vrea să încerc ce­va mai re­con­for­tant și cu efect ra­pid. Ce so­luții na­tu­ris

Femeia - - FRUMUSEțE -

Ulei­u­ri­le ese­nția­le de men­tă, roz­ma­rin sau la­van­dă pot fi adău­ga­te în baia pe ca­re o faci pen­tru mai mult con­fort. Poți încer­ca roll-ge­lul cu plan­te bio Kräu­ter Kom­fort de la Li­fe Ca­re, ce co­nți­ne aloe ve­ra, ulei de măs­li­ne, roz­ma­rin, la­van­dă, unt de shea și grâu, ca­re aju­tă la di­mi­nua­rea sen­zați­i­lor de obo­se­a­lă și greu­ta­te a pi­ci­oa­re­lor, sti­mu­lând cir­cu­lația sânge­lui. În plus, ro­la de plas­tic fa­ce un ma­saj ușor, aju­tând și dre­na­jul lim­fa­tic. Preț: 25,99 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.