Coin­ci­de­nțe și pre­di­cții

Ioana - - Cuprins -

La înce­pu­tul anu­lui, o co­le­gă pa­si­o­na­tă de horoscop m-a aver­ti­zat că în au­gust îmi voi schim­ba viața. Am râs și (m)i-am zis că, în fond, ce înse­am­nă să-ți schim­bi viața? Noți­u­ni­le aces­tea prea va­gi mă fac să nu am încre­de­re în pre­di­cți­i­le astra­le. Opt luni mai târziu, adi­că acum, mă aflu în fața unor schim­bări mari pe ca­re nu le-am an­ti­ci­pat, dar pe ca­re le-am îmbrățișat cu mult en­tu­ziasm. Voi avea par­te de o scur­tă (sper eu) ieși­re din zo­na de con­fort, dar întot­de­au­na mi-au plă­cut pro­vo­că­ri­le. Îi am ală­turi pe ai mei, ca­re mă încu­ra­je­a­ză cu de­ja tra­diți­o­na­lul: „Ești Le­oai­că, o să reușești!“Sunt con­vin­să că o să fie bi­ne, dar nu mă ba­zez prea ta­re pe zo­die, mai ales că am sen­zația că nu mi se po­tri­vește. „Greșești, ești mai Leu de­cât cre­zi“, îmi zi­ce co­le­ga înși­ru­ind ca­rac­te­ris­tici de ca­re nu am cum să mă de­zic, și mă văd ne­voi­tă să ac­cept re­sem­na­tă că sunt Le­oai­că, deși aduc puțin și cu na­ti­vii din Ge­meni.

Nu mai cred în horoscop de când astre­le mi-au pre­zis că o să mă pă­ră­se­as­că soțul în zi­ua nu­nții și ui­te că n-a fă­cut-o nici până azi. Apoi, când am aflat că de fapt ar exis­ta o a 13-a zo­die, ca­re ar da pes­te cap zo­dia­cul tra­diți­o­nal, m-am gândit la ce fo­los să-l mai ve­ri­fic. Cu toa­te aces­tea, pe­ri­o­dic arunc câte o pri­vi­re dis­cre­tă să văd cu ce mă mai sur­prind astre­le, apoi mă amuz în si­nea mea, du­pă ca­re, in­va­ria­bil, am un mo­ment de „dar da­că au drep­ta­te?“Așa­dar, nu pot să-ți ex­plic exact ce re­lație am cu ho­ros­co­pul per­so­nal, dar mă in­te­re­se­a­ză să știu ce cre­zi tu des­pre al tău.

ADA OPREA, re­dac­tor-șef

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.