COS­TA RI­CA

National Geographic Romania - - Costa Rica -

Gal­lup își împar­te son­da­je­le în cinci ca­te­go­rii ca­re con­tri­bu­ie la sta­rea de bi­ne. Cos­ta­ri­ca­nii sunt pe pri­me­le locuri an de an când vi­ne vor­ba de re­lații so­cia­le, sen­zația de scop în viață și să­nă­ta­tea fi­zi­că.

SONDAREA EMOȚIILOR

Sco­rul fi­e­că­rei țări, de la ze­ro la 100, es­te de­ter­mi­nat pe ba­za a cinci între­bări des­pre ex­pe­ri­e­nțe zil­ni­ce po­zi­ti­ve și alte cinci des­pre cele ne­ga­ti­ve.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.