SIN­GA­PO­RE

National Geographic Romania - - Singapore -

Sta­bi­li­ta­tea eco­no­mi­că a ță­rii i-a adus un punc­taj ri­di­cat con­stant la ca­pi­to­lul bu­năs­ta­re fi­nan­cia­ră. Dar efor­tu­ri­le de­pu­se pen­tru bo­găție afec­te­a­ză, pa­rțial, cei­la­lți fac­tori ca­re con­tri­bu­ie la fe­ri­ci­re.

ZI­LE FRU­MOA­SE

Sin­ga­po­re es­te una din­tre cele cinci nați­uni cu cele mai puți­ne ex­pe­ri­e­nțe ne­ga­ti­ve zil­ni­ce ra­por­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.