CO­LE­CȚII DE CRĂCIUN YVES ROCHER

National Geographic Romania - - Pulsul Lumii -

No­u­tăți Yves Rocher în ediție li­mi­ta­tă pen­tru un Crăciun fe­e­ric. Des­co­pe­ră par­fu­mul dul­ce și cald de Va­ni­lie Al­bă sau aro­me­le fes­ti­ve și spu­moa­se ale Fruc­te­lor de Po­ves­te în do­uă co­le­cții ca­re co­nțin tot ce ai ne­voie pen­tru un ri­tual com­plet de îngri­ji­re în zi­le de săr­bă­toa­re: bal­sam nu­tri­tiv pen­tru bu­ze, cre­mă pen­tru mâini, să­pun-gel pen­tru mâini, gel de duș, lap­te par­fu­mat pen­tru corp, bal­sam pen­tru corp, ex­fo­liant pen­tru corp, apă de toa­le­tă. Gă­sești co­le­cți­i­le în ediție li­mi­ta­tă de Crăciun în ma­ga­zi­ne­le Yves Rocher și pe www.yves-rocher.ro, înce­pând de la 14.90 lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.