KOLLAGEN 11.000 PLUS

National Geographic Romania - - Pulsul Lumii -

Dop­pel­herz® sys­tem KOLLAGEN 11.000 PLUS asi­gu­ră cea mai ma­re do­ză de HIDROLIZAT DE COLAGEN (11 g) sub for­mă de so­luție ora­lă, în fla­coa­ne uni­do­ză, cu nu­tri­e­nți va­lo­roși pen­tru să­nă­ta­tea, mo­bi­li­ta­tea și fle­xi­bi­li­ta­tea ar­ti­cu­lați­i­lor. Pen­tru obți­ne­rea și me­nți­ne­rea efec­te­lor be­ne­fi­ce se re­co­man­dă ad­mi­nis­tra­rea timp de 1-3 luni! Se re­co­man­dă per­soa­ne­lor ca­re su­fe­ră de du­reri ar­ti­cu­la­re, ca­re se re­fac du­pă trau­ma­tis­me os­te­oar­ti­cu­la­re, ca­re des­fășoa­ră o ac­ti­vi­ta­te fi­zi­că in­ten­să și so­li­ci­tan­tă pen­tru ar­ti­cu­lații, oa­se și mușchi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.