Sam­sa­ra Food Ho­u­se

National Geographic Traveller Romania - - Excursie -

Răs­foi­esc pen­tru a treia oa­ră un me­niu ele­gant, ae­ri­sit, cu po­ze fru­moa­se, pe o ma­să cu mo­zaic, ală­turi de alte me­se pli­ne de lu­me tână­ră, re­la­xa­tă, jo­via­lă – gur­man­zii raw-ve­ge­ta­ri­eni ai Clu­ju­lui.

Sun­tem într-o in­ter­se­cție cir­cu­la­tă, dar sub o bol­tă de ver­de­ață nu mai simt agi­tația stră­zii. Răs­foi­esc, răs­foi­esc, şi nu pot să mă ho­tă­răsc. To­tul pa­re ex­trem de bun la acest res­tau­rant ve­gan din stra­da Step­han Lud­wig Roth nr. 5, Clu­jNa­po­ca. Îmi no­tez în car­nețel trei po­si­bi­le țin­te: un fresh gra­pe-fru­it ba­sic (grep­frut, me­re mor­co­vi şi țe­li­nă), 14 lei, sa­la­tă de avo­ca­do cu ro­şii şi man­go, 29 lei, plus îngheța­tă mat­cha, 18 lei. Când vi­ne chel­ne­rița Andra Bo­chis, iar mă su­cesc, reiau me­ni­ul şi co­mand orez ma­ro­can şi be­re ar­ti­za­na­lă lo­ca­lă Ho­pe­he­ad Pu­re C.

„Tren­dul he­al­thy a prins foar­te bi­ne în Cluj”, spu­ne Andra, ca­re lu­cre­a­ză la Sam­sa­ra de 3 ani şi are de­ja mu­lți cli­e­nți, străini de oraş, pe ca­re îi cu­noaş­te şi o cu­nosc, căci re­vin iar şi iar. De­ci­dem su­bit să fa­cem şi noi o tra­diție din a ne întoar­ce în fi­e­ca­re an în Cluj, să mo­ni­to­ri­zăm pro­gre­se­le ti­gru­lui Ro­mâni­ei, cu o opri­re obli­ga­to­rie, pe ver­de, la Sam­sa­ra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.