Romania Libera

Între­ba­rea zi­lei

-

Ce mărci ro­mânești cu tra­diție de zeci și su­te de ani mai sunt pre­zen­te și azi în ma­ga­zi­ne?

Po­tri­vit unei ana­li­ze Au­chan, din su­te de mărci de bu­nuri de larg con­sum înfi­i­nța­te în Ro­mânia înain­te de 1989, apro­xi­ma­tiv 50 mai sunt pre­zen­te și astă­zi la raft. Ce­le mai mul­te se re­gă­sesc în ga­me­le de be­re, bu­nuri ali­men­ta­re și vi­nuri: Bor­sec, Ci­u­caș, Cot­nari, Kan­dia, Na­po­lact, Ti­mișo­re­a­na, Ursus și Za­rea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania