Romania Libera

Între­ba­rea zi­lei

-

Tre­bu­ia să fa­că pre­mi­e­rul Orban cel puțin o re­ma­ni­e­re de Gu­vern?

Pre­şe­din­te­le PSD, Mar­cel Ci­o­la­cu, a de­cla­rat că unul din­tre lu­cru­ri­le pen­tru ca­re îl acu­ză pe Lu­do­vic Orban es­te că nu a fă­cut ni­cio re­ma­ni­e­re de când a de­venit şef de Gu­vern, de­şi mi­niş­trii au ges­ti­o­nat prost cri­za sa­ni­ta­ră şi eco­no­mi­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania