Romania Libera

Te­me­le zi­lei

Gu­ver­nul de la To­kyo cri­ti­că de­ci­zia Mos­co­vei de a in­sta­la sis­te­me de ra­che­te an­tia­e­ri­e­ne în in­su­le­le Ku­ri­le de Sud, in­su­le ca­re sunt ocu­pa­te de Ru­sia dar sunt re­ven­di­ca­te de Ja­po­nia.

-

Gu­ver­nul Slo­veni­ei a de­cis tăi­e­rea fon­du­ri­lor pen­tru age­nția nați­o­na­lă de pre­să, du­pă ce pre­mi­e­rul Ja­nez Jan­sa se de­cla­ra ne­mu­lțu­mit că age­nția îi cri­ti­ca ac­ti­vi­ta­tea.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania