Romania Libera

NOU RAPORT: EU­RO­PE­NII TRE­BU­IE SĂ ACȚIONEZE DUR PEN­TRU APĂRAREA SUVERANITĂ­ȚII ȘI PRO­TE­CȚIA INTERESELO­R ȘI VA­LO­RI­LOR LOR ÎNTR-O NO­UĂ ERĂ A COM­PE­TIȚI­EI GE­O­PO­LI­TI­CE

- Adria­na.con­stan­ti­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

U

 ??  ?? Preșe­din­te­le Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, Ursu­la Von Der Leyen, fa­ce o de­cla­rație cu pri­vi­re la no­ul pact pen­tru mi­grație și azil, Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă de la Bru­xel­les, Bel­gia, la 23 sep­tem­brie 2020.
FO­TO : Preșe­din­te­le Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, Ursu­la Von Der Leyen, fa­ce o de­cla­rație cu pri­vi­re la no­ul pact pen­tru mi­grație și azil, Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă de la Bru­xel­les, Bel­gia, la 23 sep­tem­brie 2020.
Preșe­din­te­le Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, Ursu­la Von Der Leyen, fa­ce o de­cla­rație cu pri­vi­re la no­ul pact pen­tru mi­grație și azil, Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă de la Bru­xel­les, Bel­gia, la 23 sep­tem­brie 2020. FO­TO : Preșe­din­te­le Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, Ursu­la Von Der Leyen, fa­ce o de­cla­rație cu pri­vi­re la no­ul pact pen­tru mi­grație și azil, Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă de la Bru­xel­les, Bel­gia, la 23 sep­tem­brie 2020.
 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania