Статистика је независна

Nin - - Реаговање - ДР МИЛАДИН КОВАЧЕВИЋ,

Републички завод за статистику је истински независна институција, а изменама Закона о званичној статистици ће се додатно учврстити професионална независност и ојачати системске ингеренције РЗС-а. Самим тим, инсинуације професора Милојка Арсића о политизацији званичне статистике су и неутемељене, и професионално некоректне.

Када је реч о статистици у области тржишта рада, Арсић по ко зна који пут, игнорише чињеницу да је Анкета о радној снази (АРС), на којој се базирају стопе запослености и незапослености, претрпела измене током 2015. и 2016. и да је због тога нарушена упоредивост података, о чему је РЗС обавестио јавност. Ипак, Арсић, чини се тенденциозно, упоређује међусобно неупоредиве стопе незапослености из 2012. и 2017. и на тај начин закључује да долази до нереалног смањења стопе незапослености у наведеном периоду, које „нема упориште ни у једном економском показатељу, није у складу са привредном активношћу, ни са растом пореских прихода“, због чега себи даје за право да доведе у питање кредибилитет званичне статистике. Да би један професор смео себи да дозволи тако озбиљне закључке (оптужбе), морао би прво да зна да се стопа незапослености добија као удео броја незапослених лица у укупној радној снази (запослени + незапослени), и да, теоријски, до смањења стопе незапослености може доћи и у случају да се број незапослених смањује, број запослених остаје исти, док се неактивност становништва повећава. Да ли се овакав сценарио одражава на пореске приходе и да ли подразумева привредни раст? Откуд уопште идеја да се очекује директна веза између поменутих показатеља?! Стопа незапослености се смањује и у случају да је број незапослених константан а да се повећава запосленост. Елем, ниједан од ових сценарија се није догодио у Србији, већ је до смањења стопе незапослености у претходном периоду дошло, како услед смањења незапослености, тако и због раста запослености. И у овом случају је чудно да се Арсић није бавио питањем квалитета запослености, јер да јесте не би a priori очекивао повећање пореских прихода. Коначно, ни помажући чланови домаћинства, супротно Арсићевим сумњама, никада нису класификовани као незапослени.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.