Dnevnik (Slovenija) : 2020-06-18

21 : 21 : 21

21

Č ž č š š ž č č ' č " ž ž č č ž ž č š č Š č č š š č šč ž š ! ž š ž " ž č š č š #$% š č č & š ' š š č š č č č ž ( Š č šč ) č * č š č č š # š ) č ž č š č ž č + ' č š , š č č č č -* š š . š š š š ž ž ) ' , š č č č # č ž š / š č č č š šč č ž 0 ž ž ž š * $ ! ! "# " % # "" " & " " $# $ $ " 39 41 % 44 45 $" $ $ & "$ $% "! 48 49 $& "% $ "& $$ 54 55 56 $! ! % & $ # " 59 !" ! !% ! !& # $ !# ! ! !" !$ !! %# %" %$ ! !& # %! % " % % # $ ! & % %" % %% %& " & & &$ $ & & ! & && % &# &" &! &% ORTODOKSNA KRŠČANSKA SKUPNOST V ZDA NEKDANJI SLOVENSKI NOGOMETAŠ (SREČKO) CINKU PODOBNA KOVINA (Cd) URADNO INFORMATIV­NO POROČILO IZLOČEK LEDVIC, URIN DELEŽ ODPLAČILA PRVOTNI, OSNOVNI ZAKON KEMIJSKI ZNAK ZA TORIJ SPOJ ROKE S TRUPOM KRAJ PRI MARIBORU IVAN HRIBAR VARJENI ŠIV OBZIDJE BRZDA RASTLINA, KI NAS OB DOTIKU SPEČE ODPADEK PRI STRGANJU ŽENSKA, KI ZEHA IZCEDEK TROPSKIH DREVES PRAOČE IZRAELCEV RIBOLOVEC KRAJ PRI IGU MAŠČOBA GALOP PLEVEL (NAREČ.) OBLIKA STREHE IGRA POSAMEZNIK­OV MORSKI PLAŠČAR ANGLEŠKO SVETLO PIVO MEHKO TKIVO V KOSTEH NAVJE OSJE GNEZDO, OSIR PISARNA, BIRO DOBA, VEČNOST ZMIKAVT, TATIN GOREČNEŽ TRETJI IZVOD LISTINE, TROJNIK KEMIČNI SVINČNIK OZEK KOS BLAGA UNIČEVANJE ŽIVLJENJSK­EGA OKOLJA EDEN, PARADIŽ IZRASTEK NA GLAVI 24. IN 6. ČRKA TANČICA, PAJČOLAN GOJITELJIC­A ROKOBORBE BRITANSKI DRŽAVNIK (ROBERT ANTHONY) GRAFIČNA TEHNIKA, SITOTISK 4. IN 16. ČRKA KANADSKO VELEMESTO GRM Z BELIMI JAGODAMI GOVOREC EKAVŠČINE REKA NA SEVERU ALBANIJE IGRA NA SREČO SRNJA SAMICA PEVKA VRČKOVNIK BIVALIŠČE GRAŠČAKA AMERIŠKA IGRALKA SHERIDAN PEVEC PESTNER MOŠTVENA IGRA Z ŽOGO PRIPRAVA, KI KAŽE VIŠINO VODE V POSODI BELJAKOVIN­A V STROČ NICAH MOČVIRSKA RASTLINA, TRST OSMI DEL CELOTE GOSPOD V TURŠKEM OKOLJU ŠPANSKI SLIKAR (SALVADOR) RIMSKI POZDRAV SLOVENSKI PISATELJ (ANDREJ) ZVRST GLASBE NIZEK ŽENSKI GLAS DRAŽILNO NASLADILO AMERIŠKI GLASBENIK TURNER DUHOVŠČINA SKUPINA DVANAJSTIH KOSOV AZIJSKA PALMA SONARODNJA­K ŠKODA PRIPADNIK ORFIZMA KUHINJSKA POSODA PREMAZ ZOPER VLAGO AZIJSKA DRŽAVA 11. GRŠKA ČRKA PASJA NOGA GREGOR STRNIŠA RAZSTAVNA PLOŠČA KOREJSKA VALUTA USADINA SIBIRSKI VELETOK NEMŠKI NOGOMETNI VRATAR (MANUEL) DOBA REZULTAT RAČUNAL. OBDELAVE PODATKOV ZLOM MESTO SEŠITJA PODZEMNI HODNIK SEATOV MODEL VOZILA CITROËNOV OLDTIMER PRIMOŽ RAMOVŠ DŽINS LOJZE ROZMAN FRAKELJ LINDA EVANS AZIJSKA DRŽAVA (TEHERAN) NAVZDOL OBRNJENI DEL OKENSKE POLICE GRŠKA MUZA FILOZOFIJE IZDELOVALE­C SKODEL STAREJŠA DOSTOJANST­VENA ŽENSKA USTREZEN NADOMESTEK BLAGAJNIČA­RKA PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.