BAD NÁ KEI­SER

Baba & Kleuter - - OP VRAE -

DR. JP DU BUISSON ANT­WOORD:

Die mees­te dok­ters het hul eie roe­ti­ne-voor­skrif­te. In die gro­ter prent­jie be­hoort bad of stort ’n dag of twee ná die kei­ser­snee nie ’n pro­bleem te wees nie. Die mees­te dok­ters be­dek die lit­te­ken die eer­ste se­we tot 10 dae met ’n wa­ter­dig­te pleis­ter.

Stort be­hoort ge­mak­li­ker te wees, ver­al in die hos­pi­taal, maar daar­na kan jy maar bad. Dit be­hoort net nie ’n lang bad te wees nie, want dit kan die ran­de van die wa­ter­dig­te pleis­ter laat op­lig. Wan­neer die pleis­ter ver­wy­der is, kan jy maar vir lan­ger bad.

Som­mi­ge dok­ters wend ag­ter­na ’n spe­si­a­le pleis­ter aan wat die wond op sy mooi­ste help ge­nees. Dié pleis­ter is nie wa­ter­dig nie, maar dit hoef nie meer te wees nie. Jy kan maar bad en stort ter­wyl dit daar is.

Die vel­wond is dus ná se­we tot 10 dae nie ’n pro­bleem nie.

Die baar­moe­der se mond be­gin gou ná die ver­los­sing toe­gaan en die bin­ne­ste deel daar­van is nor­maal­weg ná twee we­ke ge­sluit. Maar dit bly waar­skyn­lik nie wys om in die eer­ste ses we­ke in o­pen­ba­re swem- Jou lig­gaam het steeds on­der­steu­ning en sorg no­dig na jy ge­boor­te ge­gee het. Car­ri­well se in­no­ve­ren­de reeks pro­duk­te voor­sien in al jou be­hoef­tes… van ge­mak­li­ke bors­voe­dings­drag tot dis­kre­te, ge­spe­si­a­li­seer­de pro­duk­te wat sorg vir jou ge­mak en wel­syn. Maak se­ker jy het dié nood­saak­li­ke i­tems in jou hos­pi­taal­sak­kie ge­pak. Dink aan ’n bra wat in al jou be­hoef­tes voor­sien – ge­mak, on­der­steu­ning, styl­vol, goeie kwa­li­teit, nom­mer­pas – en voeg dan prak­tie­se bruik­baar­heid en ge­rief daar­by. Die kom­bi­na­sie van al hier­die e­le­men­te is die ver­skil tus­sen ’n goeie en ’n uit­ste­ken­de voe­dings­bra. Ek gaan ’n kei­ser­snee kry. Hoe vin­nig mag ek ag­ter­na bad? Ek het ge­lees ek mag in die eer­ste ses we­ke nie swem nie om­dat dit in­fek­sie in die ser­viks kan veroorsaak. Kan die­self­de ge­beur as ek bad?

bad­dens te swem nie, ver­al nie in ver­hit­te swem­bad­dens nie.

My raad is dat jy wag tot jou bloe­ding heel­te­mal op­hou voor jy be­gin swem. Ver­al ver­hit­te swem­bad­dens kan meer kie­me in die wa­ter hê. Een spe­si­fie­ke or­ga­nis­me, Chla­my­dia tra­cho­ma­tis, kan die ge­ne­sen­de ser­viks in­fek­teer, ver­al as die baar­moe­der­mond nog nie vol­ko­me ge­sluit het nie.

In jou eie swem­bad kan jy maar ná twee of drie we­ke be­gin swem, want dan be­hoort die va­gi­na­le bloe­ding reeds heel­wat min­der te wees. Ge­niet die bad! Ons was­ba­re bors­kus­sin­kies het ’n hoë ab­sor­be­rings­ver­moë en ’n lek­be­stan­de laag wat lug deur­laat. Dis ge­maak van na­tuur­li­ke, on­ge­bleik­te ma­te­ri­aal wat nood­saak­lik is vir goeie, her­bruik­ba­re bors­kus­sin­kies. Fe­mé­doe­kies se ver­koe­len­de te­ra­pie gee jou on­mid­del­li­ke en stre­len­de pyn­ver­lig­ting na­dat jy ge­boor­te ge­skenk het. Die sag­te kus­sin­kie-ef­fek sal ook help om druk te ver­lig wan­neer jy sit. Car­ri­well SA (Pty) Ltd • P.O.Box 272, Umhlan­ga Rocks, 4320 • Tel: (031) 564 8805, Fax: (031) 564 9647 • www.car­ri­well.co.za, in­fo@car­ri­well.co.za Car­ri­well ver­se­ker dat die tyd­perk na jy ge­boor­te ge­gee het dis­kreet en hi­gi­ë­nies han­teer kan word met spe­si­a­le, was­ba­re hos­pi­taal­broe­kies. Dis ook spe­si­aal ont­werp om kraam­doe­kies in po­si­sie te hou.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.