Vir Hoe­ra­wa­ter!

Toe die laas­te stuip­trek­kings van die win­ter in die Vry­staat ge­voel kon word, is klein Jo­han Da­wid ( JD) op ’n baie spe­si­a­le ma­nier in Bloem­fon­tein ge­bo­re. Ons het met sy ou­ers en vroed­vrou oor die er­va­ring ge­sels.

Baba & Kleuter - - VERHAAL - DEUR COLETTE DU PLESSIS

Klein JD van S­ta­den van Bloem­fon­tein was een van ’n baie klein maar toe­ne­men­de aan­tal ba­bas wat in die wa­ter ge­bo­re word.

“Hal­le­lu­ja. Dit is wat ek wou uit­roep toe ek in daai bad klim,” sê ma Ma­de­lein (33) oor haar eer­ste­ling se ge­boor­te.

Die be­sluit op ’n wa­ter­ge­boor­te is eint­lik uit nood ge­bo­re, ver­tel sy. Toe hul me­die­se fonds laat weet het hul­le gaan nie vir haar be­val­ling be­taal nie om­dat sy reeds swan­ger was toe sy aan­ge­sluit het, moes Ma­de­lein en haar man, Jo­han, ’n an­der plan maak. Maar naas kraam by ’n plaas­li­ke staats­hos­pi­taal was daar geen an­der moont- lik­he­de nie – tot ’n vrien­din een aand by ’n braai ver­tel van ’n nu­we ge­boor­te­sen­trum in die stad, die Est­he­rea Wo­men’s Wel­l­nes­s­kli­niek. Twee vroed­vroue en ’n dou­la ver­los jou ba­ba daar in ’n huis­li­ke om­ge­wing, het die vrien­din ver­tel.

“Toe ek C­har­né, die vroed­vrou, die eer­ste keer ont­moet, het ek ge­weet ek sal ’n pad met haar kan stap. Ek was nog net vier we­ke swan­ger met ons eer­ste af­spraak, en sy het my al­les ver­tel van die ver­skil­len­de soor­te ge­boor­tes wat hul­le by die sen­trum on­der­steun. Ek het nie daar­die dag al op ’n wa­ter­ge­boor­te be­sluit nie, maar ek het baie van die i­dee ge­hou om in ’n stil en rus- ti­ge om­ge­wing soos die kli­niek te kraam. Na­ma­te die tyd aan­ge­stap en ek meer oor wa­ter­ge­boor­tes ge­leer het met ons voor­ge­boor­te­klas­se – ook by die kli­niek – het dit ál dui­de­li­ker ge­word dat dit ’n fan­tas­tie­se er­va­ring kon wees. Die feit dat my sus­ter ook ’n wa­ter­ge­boor­te ge­had het, was ’n ver­de­re aan­spo­ring,” ver­tel Ma­de­lein.

C­har­né Hu­man het ook da­de­lik by Ma­de­lein aan­slui­ting ge­vind. “Daar was gou ’n band tus­sen ons,” ver­tel dié ge­kwa­li­fi­seer­de vroed­vrou wat al meer as ’n de­ka­de in die pri­vaat sek­tor werk en tans aan die stuur van Est­he­rea se ak­tie­we-ge­boor­te­sen­trum is.

“Dit is baie be­lang­rik dat ’n vroed­vrou ’n e­mo­si­o­ne­le band met haar pa­si­ënt het, aan­ge­sien ons nie net daar is vir die har­de, prak­tie­se on­der­steu­ning nie,” ver­tel C­har­né.

BLITS-BE­VAL­LING

Ma­de­lein was ten vol­le ont­sluit toe sy in die wa­ter klim, ver­tel C­har­né. In i­de­a­le om­stan­dig­he­de be­hoort ’n vrou in die bad te klim wan­neer sy 7 cm of 8 cm ont­sluit is. Ma­de­lein se kraam­pro­ses het eg­ter bui­ten­ge­woon vin­nig ge­vor­der.

Toe sy C­har­né die mid­dag vier­uur ge­bel het, was sy ont­we­tend al in la­ten­te kraam, of­te­wel die fa­se wan­neer ’n vrou al 0 tot 3 cm ont­sluit is. Met die eer­ste on­der­soek ’n paar uur la­ter was dit dui­de­lik dat sy al 5 cm ont­sluit het, en 45 mi­nu­te la­ter was dit 7 cm.

In die ure daar­na tot klein JD kort voor mid­der­nag ge­bo­re is, is Ma­de­lein soos ’n ko­nin­gin be­han­del. Om haar was haar man, Jo­han, nog ’n er­va­re vroed­vrou en Est­he­rea se eie dou­la, sus­ter Jackie.

Vir pyn­ver­lig­ting was daar ’n warm­wa­ter­sak en ’n ge­boor­te­bal, maar dit was ver­al

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.