NOOIT GE­KRUIP

Baba & Kleuter - - OP VRAE -

My kind is se­we jaar oud en het as ba­ba nooit han­de­vier­voet ge­kruip nie. Ek weet nie of ek spo­ke op­jaag nie, maar dit lyk of iets met sy hand-oog-ko­ör­di­na­sie skeel. Hy het ook laas­te ge­kom in die na­el­lo­pe by die skool en vaar nie te goed in bal­sport nie. Sal ar­beids­te­ra­pie help? Of is dit net in die ge­ne?

LIZANNE DU P­LES­SIS ANT­WOORD:

Oog-hand-ko­ör­di­na­sie (of hand-oog-ko­ör­di­na­sie) is no­dig vir ’n ver­skei­den­heid daag­lik­se ak­ti­wi­tei­te. As kin­ders daar­mee suk­kel, kom ons ge­woon­lik ag­ter dat hul­le se­ke­re ta­ke ver­my of kla­e­rig is as hul­le dit moet uit­voer om­dat daar­die ta­kies in­span­ning ver­eis en die kind soms voel hy mis­luk daar­mee.

Pro­ble­me met hand-oog-ko­ör­di­na­sie is dik­wels aan­ge­bo­re, maar soms ont­wik­kel dit ook as ge­volg van on­der­lig­gen­de toe­stan­de, soos wan­neer ’n kind nie ge­noeg bloot­ge­stel word aan spe­le­tjies en ak­ti­wi­tei­te wat die ont­wik­ke­ling van ko­ör­di­na­sie sti­mu­leer nie.

Die hand-oog-ko­ör­di­na­sie wat ge­verg word deur ’n slim­foon, ’n ta­blet- of vi­de­o­spe­le­tjies is be­perk en on­na­tuur­lik en vaar­dig­heid daar­mee dui dus nie op goeie hand-oog-ko­ör­di­na­sie nie.

As jou kind ’n hand-oog-ko­ör­di­na­sie-pro­bleem het, sal jy waar­skyn­lik die vol­gen­de ag­ter­kom: • Hy staan te­rug as dit kom by deel­na­me aan

sport, ver­al waar ’n bal en ra­ket be­trok­ke is.

• Hy vind dit moei­lik om ’n goeie pos­tuur te be­hou wan­neer hy by ’n ta­fel of op die mat sit. Hy laat rus ge­woon­lik sy kop op sy arm of lê op die grond en speel. • Jou kind ver­my fyn mo­to­rie­se ak­ti­wi­tei­te soos

ryg, uit­knip en in­kleur. Leg­kaar­te word ver­my. • Hy vind dit moei­lik om hom self aan te trek, kno­pe vas te maak en skoe­ne aan te trek. Pro­ble­me met hand-oog-ko­ör­di­na­sie kan aan­ge­pak word deur die groot mo­to­rie­se en fyn mo­to­rie­se spie­re van die lig­gaam en ver­al die han­de en oë te ver­sterk.

’n Ar­beids­te­ra­peut sal die om­vang van die pro­bleem kan be­paal wan­neer sy hom e­va­lu­eer, as­ook die moont­li­ke oor­saak. Sy sal vas­stel of dit van so ’n aard is dat in­gry­ping no­dig is en in­dien wel, in wat­ter ma­te.

Soms is ’n tuis­pro­gram en i­dees vir ak­ti­wi­tei­te by die huis ge­noeg. An­der ke­re word ’n in­ten­sie­we te­ra­pie­pro­gram aan­be­veel wat ge­woon­lik uit een tot twee ses­sies per week be­staan. Dit sluit uit­da­gen­de maar p­ret­ti­ge ak­ti­wi­tei­te of spe­le­tjies in.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.