DIE ROL VAN VAS­TE KOS

Baba & Kleuter - - BABA -

Rond­om ses maan­de be­gin die ys­ter­voor­raad waar­mee ’n baba ge­bo­re word, uit­ge­put raak. Jou baba se groei­en­de ly­fie het ook nou ek­stra sink no­dig. Uit ’n ont­wik­ke­lings­oog­punt is die mees­te kin­ders tus­sen ses en agt maan­de ge­reed om te eet, dus is dit die i­de­a­le tyd om bors­melk met vas­te kos aan te vul.

Het jou baba voor ses maan­de ek­stra ys­ter no­dig?

Dis on­waar­skyn­lik. Hoe­wel bors­melk be­trek­lik min ys­ter be­vat, is dit so op­neem­baar dat baba byna al­les kan be­nut. Bors­ba­bas ont­wik­kel sel­de ’n ys­ter­ge­brek, ten­sy hul­le vroeg­ge­bo­re is of aan ’n chroniese toe­stand ly. On­no­di­ge ys­ter­aan­vul­lings skep dik­wels die ein­ste pro­ble­me wat dit kwan­suis moes op­los. Dit kan hard­ly­wig­heid of di­ar­ree ver­oor­saak, as­ook mi­kro­sko­pie­se bloe­dings in die derm­ka­naal wat tot bloed­ar­moe­de kan lei. Daar­be­ne­wens ver­laag dit im­mu­ni­teit om­dat dit met die wer­king van lak­to­fer­rien in­meng. Laas­ge­noem­de is ’n bors­melk­pro­te­ïen wat ska­de­li­ke derm­ka­naal­bak­te­rieë knie­hal­ter deur met oor­tol­li­ge ys­ter­mo­le­ku­les te bind. Sul­ke bak­te­rieë ge­dy op ys­ter en ver­me­nig­vul­dig so­dra daar oor­skiet is. Aanvullings skep ’n oor­mag ys­ter­mo­le­ku­les wat die be­skik­ba­re lak­to­fer­rien oor­wel­dig. Vra jou baba se dok­ter om sy ys­ter­vlak te toets voor hy of sy ’n stro­pie voor­skryf.

Wan­neer is jou pienk­voet ge­reed vir vas­te kos? Kin­ders is in­di­vi­due en ont­wik­kel teen hul eie pas. Som­mi­ges wil voor ses maan­de al ma of pa se kos gaps, ter­wyl an­der hul mond lank daar­na bly toe­knyp. Die goue re­ël? Hou baba eer­der as die ka­len­der dop.

Hy is waar­skyn­lik reg om te be­gin eet in­dien hy… • Goeie nek­be­heer het en son­der on­der

steu­ning kan sit, • An­der se kos van hul bor­de af kyk –

of vat, • Sy mond oop­maak wan­neer jy vir hom kos aan­bied en dit nie re­flek­sief met sy tong uit­stoot nie, en • Nog hon­ger op­tree ná voe­dings.

Onthou: As hy jon­ger as ses maan­de is, gaan hy waar­skyn­lik bloot deur ’n groei­ver­snel­ling. Voed hom eers vir twee of drie dae meer ge­reeld om dié moont­lik­heid uit te ska­kel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.