Ma-en­tre­pre­neur

Die san­ge­res en ma He­lenè Be­ster staan op die voor­aand van ’n splin­ter­nu­we a­von­tuur. Ons ge­sels met haar oor hoe sy dit be­leef ...

Baba & Kleuter - - APRIL & MEI 2017 INHOUD - BABA & KLEUTER DEUR SHANDA LUYT

SAN­GE­RES, MAAR OOK EN­TRE­PRE­NEUR: HOE HET DIN­GE VER­AN­DER? Vir my is el­ke CD wat ek tot dus­ver uit­ge­reik het ’n sa­ke­suk­ses, maar ek wil graag daar­op ver­be­ter. Sang was lank my e­nig­ste in­kom­ste. Dees­dae bied ek smid­dags sang­les­se aan, doen ra­dio- en te­le­vi­sie-stem­werk, sing by da­me­sog­gen­de, sing saam met my broer by kor­po­ra­tie­we ge­leent­he­de en nou het ek ook ’n an­der pro­jek aan­ge­pak wat ek “He­lenè Be­ster en K­ris­ti Kat” noem. Ek het K­ris­ti Kat die lig laat sien, want dit was tyd vir iets nuuts in my le­we. Ek het ge­sien hoe mal my dog­ter­tjie, K­ris­ti (19 maan­de), oor mu­siek is. Daar­om het ek be­sluit om iets nuuts te skep.

Ek is pas­sie­vol oor hier­die won­der­li­ke kat en dink dit gaan ’n wen­ner wees. Ek glo ook dit sal ’n klomp kin­der­tjies se A­fri­kaan­se taal­ont­wik­ke­ling aan­moe­dig en be­vor­der en ’n he­le boel kin­der­har­te ge­luk­kig maak. Die nuwe K­ris­tiKat- CD is vir my die be­gin van ’n heel nuwe rig­ting.

HOE ER­VAAR JY DIE ENTREPRENEURSDEEL VAN JOU BE­ROEP? My sa­ke­kant ... eish. Ek het ’n an­der deel van my per­soon­lik­heid ont­dek: my deur­me­kaar deel! Ek raak so e­mo­si­o­neel be­trok­ke as din­ge nie per­fek uit­werk nie, en ek moes reg­tig leer om kalm te bly en eer­der ie­mand an­ders te be­trek om my te help met keu­ses en fi­nan­si­ë­le be­slui­te. Ge­luk­kig help my man, Ja­c­ques, baie met die sa­ke­deel. Be­mar­king is my groot pas­sie: Ek hou daar­van en dit was deel van die be­dryf­s­kom­mu­ni­ka­sie­kur­sus wat ek op die des­tyd­se Puk stu­deer het.

WAT HET JY TOT DUS­VER AS EN­TRE­PRE­NEUR GE­LEER? Ek sou sê om by ’n roe­ti­ne te bly met jou be­sig­heids­din­ge, om el­ke og­gend ge­mo­ti­veerd op te staan en om nie moed te ver­loor nie. Stel doel­wit­te. Son­der doel­wit­te en i­de­a­le sal my mo­ti­ve­ring min­der raak. Moe­nie bang wees om raad te vra nie. Ek vra baie raad by my man (en men­tor) wat reg­tig ’n sa­ke­brein het.

WAT­TER IN­VLOED HET K­RIS­TI OP JOU ON­DER­NE­MING? K­ris­ti se koms het al­les ver­an­der; dit het im­mers mee­ge­bring dat ek ’n kin­der-CD vry­ge­stel het. Sy is bit­ter be­sig en won­der­lik, maar ver­oor­saak na­tuur­lik dat my tyd min­der is. Ek moet vin­ni­ger in ’n kor­ter tyd werk, baie meer be­plan en meer pre­sies wees. Tog hou ek van die nuwe roe­ti­ne en die feit dat sy nog by my bly en nie skool­tjie toe gaan nie.

Sy’s 19 maan­de oud en ek sorg dat ek haar op­voed­kun­dig sti­mu­leer wan­neer sy wak­ker is en nie by Le­bo, haar oppasser, is nie. Sy kom steeds eer­ste. Al­tyd.

HOE HAN­TEER JY DIE GE­SIN-WERKBALANS? My man help baie en ons hou maar die bal­le so in die lug. In die og­gen­de is K­ris­ti nog by my en in die mid­dae, as ek les gee, sien Le­bo na haar om. Teen die tyd dat ek te­rug­kom is Ja­c­ques reeds hier en hou hy vir K­ris­ti be­sig. Die og­gen­de is eg­ter my en haar tyd. Maar dis de­fi­ni­tief nie al­tyd mak­lik nie ...

Ek dink e­ni­ge goeie ma-en­tre­pre­neur moet be­sef dat daar ’n ba­lans tus­sen jou huis­ge­sin en jou werk moet wees. Hul­le moet ook be­sef dat jy vol­gens ’n plan en roe­ti­ne ge­struk­tu­reerd moet kan werk. En dat jou ge­sin steeds die be­lang­rik­ste bly en is.

JOU RE­SEP VIR SUK­SES? Droom en doen dit groot! Lees en doen baie na­vor­sing. Glo in jou doel­wit­te. Jy sál dit maak. Be­gin klein – moe­nie roe­ke­loos in ’n ding in spring nie. Dink nug­ter oor el­ke lie­we be­sluit wat jy maak ten op­sig­te van die uit­ga­wes en fi­nan­sies van jou be­sig­heid. Ek het ook al ge­leer dat daar geen kort­paad­jies na suk­ses is nie. As jy nie werk nie, kan jy nie suk­ses er­vaar nie. Werk, werk, werk, werk, werk.

EN JOU HEEL BE­LANG­RIK­STE BESIGHEIDSBEGINSEL? Eer­lik­heid. Dit bly die heel be­lang­rik­ste. En be­trou­baar­heid. Dit help nie jou werk­ne­mers maak staat op ’n in­kom­ste in die toe­koms en dan vind se­ke­re op­tre­des nie meer plaas nie. Of eer­lik­heid in die kon­trak wat jy met ie­mand ge­sluit het. Daar moet geen ver­skuil­de a­gen­da wees nie. ’n Mens moet e­ties op­tree en jou werk­ne­mers eer.

JOU TOEKOMSPLANNE VIR K­RIS­TI KAT? Ons be­oog ’n DVD aan die ein­de van die jaar en ek sal graag oor 10 jaar ’n paar DVD’s op my kerf­stok wil hê.

Die heel be­lang­rik­ste sa­keei­en­skap wat ’n mens kan hê is eer­lik­heid. ’n Mens moet al­tyd e­ties op­tree.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.