Leer speel-speel som­me maak

As jy wis­kun­de van kleins af op die reg­te ma­nier aan­pak, sal jou kind dit mak­lik en pret­tig vind. Ons ver­tel jou hoe om weg te spring.

Baba & Kleuter - - INHOUND - DEUR LIBBIE JOU­BERT HEILA VER­MAAK, AANBIEDER BY A+ STUDENTS ROZANNE LONEY, ASSISTENT- BESTUURDER BY KUMON SUID- A­FRI­KA

Al­le kin­ders kan wis­kun­de doen, glo Rozanne Loney, assistent-bestuurder by die wis­kun­de­sen­trum­groep Kumon Suid-A­fri­ka.

“El­ke kind het wel sy eie vaar­dig­heids­ver­moë en -vlak. Om daar­by uit te kom, moet hy el­ke wis­kun­di­ge be­grip ge­noeg oefen voor hy na die vol­gen­de een aan­be­weeg.”

Kin­ders moet aan ’n ver­skei­den­heid leer­sty­le bloot­ge­stel word so­dat ’n mens kan vas­stel wat­ter een die bes­te vir hul­le werk, sê Rozanne. “So kan el­ke kind op die een of an­der ma­nier suk­ses in wis­kun­de be­reik.”

Al ver­skil kin­ders se wis­kun­de-aan­leg, kan ’n mens ’n lief­de vir wis­kun­de k­week deur kin­ders op die reg­te ou­der­dom aan die reg­te leer­me­to­de bloot te stel, meen Heila Ver­maak, ’n aanbieder by A+Students, ’n an­der or­ga­ni­sa­sie wat kin­ders wis­kun­de­wys maak.

“As kin­ders op die reg­te ma­nier leer, soos met wis­kun­di­ge speletjies, vind daar in­te­gra­sie tus­sen die kre­a­tie­we reg­ter- en die lo­gie­se lin­ker­brein plaas,” sê sy.

Dis belangrik en mak­lik om kin­ders voor skool al aan wis­kun­de bloot te stel. Wis­kun­de gaan im­mers oor meer as tel en som­me maak. Voor ’n kind kan be­gin som­me­tjies doen, moet hy eers be­grip­pe ver­staan soos groot, klein, baie, min, al­les, niks, links, regs, lig en swaar. Ook kleu­re en dae van die week is belangrik. Dis al­les be­grip­pe wat jou kind al spe­len­de te mid­de van sy daag­lik­se doen en la­te kan leer.

As jou kind wis­kun­de deur speletjies leer, word sin­tuie soos ge­hoor, tas en sig in­ge­span om daar­die som­me­tjies­brein vin­nig te laat vlam­vat.

Daar is so baie din­ge waar­aan ’n kind in graad 1 ge­woond moet raak en wat hy moet leer, dat ’n so­lie­de grond­slag in vroeë ba­sie­se wis­kun­de hom ’n groot voor­sprong in die klas­ka­mer gaan gee. “Dit laat jou kind be­voeg voel en sorg dat hy wis­kun­de­les­se ge­niet,” sê Rozanne.

BE­GIN SÓ

RAAK & SKUIF Laat jou kind so­veel moont­lik werk­li­ke voor­wer­pe tel eer­der as kolletjies in ’n boek. Dis belangrik dat hy die voor­werp kan aan­raak en een­kant toe skuif wan­neer hy tel. Ge­noeg kon­kre­te er­va­ring ver­se­ker ’n goeie grond­slag vir die ab­strak­te fase wan­neer ge­tal­sim­bo­le ge­bruik word. PO­SI­TIEF & PRET­TIG Moe­nie on­ge­dul­dig of kwaai word nie. Dis belangrik dat jou voor­skool­se kind se bloot-

stel­ling aan wis­kun­de met spel en pret ge­paard gaan. Dis ook ’n goeie i­dee om jou eie sleg­te of ne­ga­tie­we er­va­ring van wis­kun­de vir jouself te hou.

OEFEN, OEFEN, OEFEN

Vas­leg­ging ver­rig won­de­re, ver­al vir kin­ders wat nie ’n na­tuur­li­ke aan­leg vir wis­kun­de het nie. Wis­kun­di­ge be­grip­pe volg op me­kaar en dis belangrik dat jou kind van die be­gin af die be­grip­pe goed be­mees­ter. Dit word be­werk­stel­lig deur el­ke be­grip te oefen, oefen en weer te oefen.

SPRING SO WEG

• Ge­bruik ’n uur­glas, stop­hor­lo­sie of tyd­klok­kie om jou kind van tyd be­wus te maak. Laat hy kort ak­ti­wi­tei­te – een tot twee mi­nu­te lank – uit­voer so­dat hy leer dat een ak­ti­wi­teit lan­ger as ’n an­de­re kan duur.

• Ryg pa­tro­ne met kra­le. Laat jou kind die pa­troon her­haal deur dit weer te ryg.

• Wys jou kind dat voor­wer­pe se groot­tes ver­skil. Plaas jou sel­foon langs jou aan­te­ke­ning­boek. Wys jou kind dat jou sel­foon klei­ner as die boek is.

• Tel al­les wat voor­kom, van mes­se en vur­ke ter­wyl jul ta­fel dek tot mo­tors wan­neer jul­le ry.

• As die kas­te reg­ge­pak word, laat jou klein­ding soort by soort help uit­soek.

• Sor­teer saam jou kind se speel­goed. Laat hy die gro­tes by­me­kaar­sit, die mid­del­slag-speel­goed saam­groe­peer en die klein­stes by­me­kaar­sit.

• Speel Slan­ge­tjies en Leer­tjies, waar jul­le moet tel ter­wyl jul­le aan­be­weeg.

• Laat hom in die bad met hou­ers van ver­skil­len­de groot­tes speel en laat hom skat hoe­veel klei­ner hou­ers die gro­te sal vol maak. S­kat­ting is belangrik in wis­kun­de.

• Vra in die mo­tor vrae soos “Wat­ter k­leur mo­tor ry voor ons? Hoe­veel wie­le het twee mo­tors al­te­saam?”

• Sing lied­jies waar­in jul­le tel, soos “Tien klein pad­da­tjies”.

• Lees en leer vir jou kind rym­pies.

• Lees saam tel­boe­kies.

• Klap rit­mes en pa­tro­ne met jou han­de of voe­te en laat jou kind dit her­haal.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.