V& A bors­voe­ding

Baba & Kleuter - - INHOUND - BORSVOEDINGSKONSULTANT Li­san­ne du P­les­sis E- pos jou vrae na yo­lan­di@ ba­ba­en­kleu­ter. co. za Vrae kan on­ge­luk­kig nie per­soon­lik be­ant­woord word nie.

VEk is 30 we­ke swanger en het baie ge­lees oor bors­voe­ding. Ek wil graag my ba­ba bors­voed. Ek hoor dik­wels hoe goed dit vir my ba­ba sal wees, maar hou dit vir my ook voor­de­le in?

ALISANNE DU P­LES­SIS ANT­WOORD:

Jy is heel­te­mal reg! In ’n reeks oor­si­g­ar­ti­kels wat on­langs in die hoog aan­ge­skre­we me­die­se joer­naal The Lan­cet ver­skyn het, is tot die slot­som ge­kom dat bors­voe­ding be­lang­ri­ke voor­de­le in­hou vir ba­bas én hul ma’s, of hul­le nou in ’n hoë-in­kom­ste­land woon of nie. Die be­wy­se vir die kort- en lang­ter­myn­voor­de­le van bors­voe­ding is nou ster­ker as ooit.

Bors­voe­ding be­skerm ma’s teen bors­kan­ker. Met el­ke 12 maan­de wat ’n vrou in haar leef­tyd bors­voed, ver­laag die ri­si­ko dat sy erns­ti­ge bors­kan­ker sal kry met 4,3 per­sent.

Daar is ook be­vind dat 19 464 sterf­tes wê­reld­wyd voor­kom kan word as jy bors­voed. ’n Ek­stra 22 216 le­wens kan dus ge­spaar word as vroue vir lan­ger tyd­per­ke bors­voed (12 maan­de tot twee jaar per kind).

Vroue se kans om ei­er­stok­kan­ker op te doen neem ook met 30 per­sent af as hul­le lan­ger aan­hou bors­voed. Bors­voe­ding kan hul­le boon­op teen ti­pe 2- di­a­be­tes be­skerm.

Bors­voe­ding maak dit daar­by mak­li­ker om die ga­ping tus­sen jou kin­ders te be­heer. Eks­klu­sie­we bors­voe­ding in die eer­ste ses maan­de van ’n ba­ba se le­we be­skerm sy ma teen ’n vol­gen­de swan­ger­skap. Dit word die lak­ta­sie-a­me­nor­ree­me­to­de (LAM) ge­noem. Dit is 98 per­sent veilig as ba­ba net bors­melk en geen an­der vloei­stof of vas­te kos ont­vang nie, as jou men­stru­a­sie nog nie te­rug­ge­keer het nie, as ba­ba jon­ger as ses maan­de is en as ba­ba be­dags min­stens vier­uur­liks en snags min­stens sesuur­liks voed.

Vol­ge­houe bors­voe­ding ná ses maan­de, wan­neer ba­ba met vas­te kos be­gin het en jy aan­hou bors­voed, kan o­vu­la­sie en men­stru­a­sie steeds on­der­druk, maar dis nie meer so doel­tref­fend soos voor ses maan­de nie.

Vol­ge­houe bors­voe­ding kan eg­ter in kom­bi­na­sie met van die an­der ge­sins­be­plan­nings­me­to­des in­ge­span word om ’n vol­gen­de swan­ger­skap te voor­kom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.