Ma-en­tre­pre­neur

Li­ly Geerdts van Jo­han­nes­burg is die di­na­mie­se dryf­veer ag­ter He­ad S­tart Kids, ’n nie­wins­ge­wen­de or­ga­ni­sa­sie ge­mik op die ont­wik­ke­ling van voor­skool­se kin­ders.

Baba & Kleuter - - INHOUND - DEUR SHANDA LUYT BA­BA & K­LEU­TER

HOE HET HE­AD S­TART KIDS ONTSTAAN? In 2006 het ek en my man, Ar­nold, oor­nag heel­tyd­se ou­ers van sy seun uit sy vo­ri­ge hu­we­lik ge­word toe Ki­nah (nou 16) se ma aan mo­tor­neu­ron­siek­te dood is. Sy ont­wik­ke­ling was ag­ter en ons het saam al­ler­han­de uit­da­gings ge­had. Ge­son­de kos, skoon wa­ter, ge­struk­tu­reer­de spel, lees­ses­sies, ge­hal­te­tyd saam en die bes­te be­skik­ba­re vi­ta­mie­ne and o­me­gas het ’n daad­werk­li­ke en on­mid­del­li­ke ver­skil ge­maak. Ná net ses maan­de was hy ’n an­der kind.

In 2011 het ons die­self­de pad ge­stap met ’n werk­ne­mer se seun­tjie. Ook hy het met ras­se skre­de ver­be­ter.

Dié im­pak op twee kin­ders met twee sul­ke uit­een­lo­pen­de ag­ter­gron­de het my laat be­sef dat ons ’n mas­sie­we ver­skil kan maak, nie net aan kin­ders nie, maar ook aan die land se voor­uit­gang en die e­ko­no­mie. Met He­ad S­tart Kids (HSK) pro­beer ons om met ge­son­de voe­ding, be­we­ging en ver­ry­ken­de on­der­rig ons land se min­der­be­voor­reg­te jeug ’n be­ter weg­spring­plek gee.

GROOT­STE UIT­DA­GINGS? Toe die i­dee van HSK be­gin ont­kiem het en die im­ple­men­te­ring werk­lik­heid moes word, moes ek baie ver­sig­tig deur ven­noot­skap­pe sif om die reg­te men­se be­trok­ke te kry. Ek moes ver­der se­ker maak dat al die sleu­tel­rol­spe­lers as ’n een­heid saam sou werk om die ho­lis­tie­se aan­slag wat ek graag wou hê moont­lik te maak, want die suk­ses van HSK be­rus daar­op. Die an­der groot uit­da­ging was be­fond­sing, maar nou­dat ons die meet­ba­re be­wy­se kan le­wer is die weg ge­baan en ek glo groot maat­skap­pye sal in­spring om by te dra.

MOET ’N MENS ENTREPRENEURSVAARDIGHEDE HÊ VIR ’N NIE-WINSGEWENDE OR­GA­NI­SA­SIE? Net soos ’n sa­ke­on­der­ne­ming het ons ’n pro­bleem in die sa­me­le­wing ge­ï­den­ti­fi­seer wat ’n op­los­sing no­dig het. Met HSK ver­skaf ek ’n plat­form waar ’n ver­skei­den­heid diens­te by­me­kaar­ge­bring word om ver­an­de­ring te be­werk­stel­lig en so ’n meet­ba­re, ge­struk­tu­reer­de op­los­sing te bied. Ek is eg­ter ’n so­si­a­le en­tre­pre­neur, wat be­te­ken my “be­sig­heid” is nie op wins tot el­ke prys ge­grond nie.

Die nuwe nei­ging by nie-winsgewende or­ga­ni­sa­sies is om be­leg­gers se geld te be­skerm en dit slim aan te wend deur ’n pro­fes­si­o­ne­le span by­een te bring wat op grond van hul werk­doel­tref­fend­heid ge­ë­va­lu­eer word. Hier­die model bied veel meer vir be­leg­gers, en die geld wat in so ’n pro­jek ge­stort word, ver­mag iets wat tas­baar is, om­dat die ken­ners be­taal word vir dit wat meet­baar is.

WAT­TER ROL SPEEL JOU EIE MOEDERSKAP IN HE­AD S­TART KIDS? Ek het vier kin­ders: Ki­nah, Cor­bin (27) en twee dog­ters, Li­le­ah (9) en S­hi­loh (4). Hul­le al­mal se fun­da­men­te­le drang is om ver­staan te word en lief­de te kry. Kon­stant­heid speel ook ’n baie groot rol in hul al­le­daag­se le­we. Dit is pre­sies die­self­de by die kin­ders in die towns­hips en lan­de­li­ke om­ge­wings met wie ons werk. Ons al­mal wil voel dat ons ie­wers hoort, dat daar ’n rol vir ons is en dat ie­mand vir ons om­gee. By HSK glo ons dat om ’n kind, on­ge­ag sy ag­ter­grond, ’n stem vol hoop te gee, die sleu­tel is tot sy ont­wik­ke­ling.

HOE HANTEER JY DIE WERK-GESINBALANS? Su­per­vroue be­staan net in stro­kiepren­te. Daar is tye wan­neer die har­de werk sy tol eis, maar ek is ook ’n heel­tyd­se ma en daar­om moes ons maar leer skiet­gee, kom­pro­mieë tref en lief­hê. E­ni­ge vrou wat werk en ook ma is, weet wat­ter uit­da­gings dit kan bring. Ek sa­lu­eer ’n ie­der en ’n elk van ons. Moederskap is nie vir self­sug­ti­ge men­se nie.

VOORVEREISTES OM ’N SUKSESVOLLE SO­SI­A­LE EN­TRE­PRE­NEUR TE WEES? ’n En­tre­pre­neur het ’n vi­sie met ’n lang­ter­myn­plan en -stra­te­gie no­dig. Ek is net so sterk as wat my net­werk is. En as ’n mens mooi daar­oor dink, het ons al­mal ’n net­werk. Dit is hoe jy dit saam­gooi en ge­bruik wat ’n ver­skil maak. Dryf­krag en pas­sie is ’n ver­de­re bo­nus. Die laas­te fak­tor is re­le­van­te per­soon­li­ke on­der­vin­ding, want dit be­te­ken jy was self in die loop­gra­we en weet waar­van jy praat as jy oor op­los­sings ge­sels.

RAAD VIR MA’S WAT ’N NIE-WINSGEWENDE OR­GA­NI­SA­SIE WIL BE­GIN? ’n Nie-winsgewende or­ga­ni­sa­sie is be­slis nie ’n stok­perd­jie nie en is nie speletjies nie. Jy moet oop­ge­stel wees vir in­set­te van an­der men­se en soms ook vir raad waar­mee jy nie saam­stem nie, maar dit is kar­di­naal vir die groei van jou i­dee en pro­gra­mim­ple­men­te­ring en -uit­voe­ring. Jy moet jou ten vol­le ver­bind tot die pro­jek en jy het sak­ke vol ge­duld no­dig; baie deur­set­tings­ver­moë ook. ’n Mens het ook be­ter in­sig as jy self iets deur­ge­maak het. Dit gaan al­les oor tyds­be­re­ke­ning! Die mark se ver­wag­tin­ge moet ver­staan word en jy moet dan die op­los­sing na die mark toe neem. Luis­ter ook na men­se wat reeds die paad­jie ge­stap het.

HOE BELANGRIK IS MENTORSKAP VIR SUK­SES? Ek het die groot voor­reg ge­had dat die gholf­le­gen­de Ga­ry Play­er on­mid­del­lik my droom ver­staan het toe ek hom daar­van ver­tel het. Hy wou ook met kin­ders praat oor oe­fe­ning, kos en ’n ge­son­de le­we, en het my uit­ge­daag om by sy plaas­skool­tjie op Blair At­holl ’n ver­skil te maak. Die im­pak was e­norm en ná ses maan­de kon ek aan maat­skap­pye my meet­ba­re, tas­ba­re sy­fers toon as be­wys dat die drie i­dees – on­der­rig, ge­son­de voe­ding en be­we­ging – saam as een werk. Ar­nold was ook ’n steun­pi­laar. Hy het my help slyp aan i­dees en denk­rig­tings en my by­ge­staan toe dit ’n paar keer ge­lyk het as­of al­les in­me­kaar wou tui­mel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.