Op goeie voe­te

In een leef­tyd dra ons voe­te ons drie tot vier keer om die wê­reld. Maak dus van vroeg af se­ker dat jou spruit se voe­te ge­sond bly.

Baba & Kleuter - - INHOUND - DEUR JENNIFER LINDSEY-RENTON

Selfs in ’n ba­ba se piep­klein voet­jie is daar 28 been­de­re, 107 li­ga­men­te en 19 spie­re, so­wel as ge­wrig­te en se­nings wat on­der­steu­ning en be­weeg­lik­heid bied. Om jou kind in staat te stel om te hard­loop, wip en spring, moet haar voe­te nie net sta­biel en sterk wees nie, maar ook baie soe­pel. Dit is om dié re­de dat jou kind se voe­te ’n baie spe­si­a­le struk­tuur het.

Ons moet ons kin­ders toe­laat om so­veel moont­lik kaal­voet te hard­loop, sê Nelf­rie Kemp, ’n po­di­a­ter (voetspe­si­a­lis) en na­si­o­na­le uit­voe­ren­de lid van die Po­di­a­trie­se Ver­e­ni­ging van Suid-A­fri­ka (PASA). Ge­luk­kig is kaal­voet bly vir ons kroos baie mak­li­ker as vir hul e­we­knieë in die Noor­de­li­ke Half­rond.

“Kin­ders moet net skoe­ne dra wan­neer hul­le op ’n o­pen­ba­re plek is, soos in ’n win­kel­sen­trum of by die skool, of om hul­le teen die e­le­men­te te be­skerm. As kin­ders kaal­voet op gras en sand loop en hard­loop, of op ’n klim­raam en in bo­me klou­ter, kry hul­le kans om die in­trin­sie­ke spie­re van hul voe­te en be­ne te oefen. Dit sal hul­le goed te pas kom na­ma­te hul­le ou­er word,” sê Nelf­rie.

Sy sê dis baie belangrik dat kin­ders se voe­te ge­reeld ge­meet word. An­ders as vol­was­se­nes se voe­te groei kin­ders s’n nog. Dit be­staan hoof­saak­lik uit kraak­been en die vorm ver­skil ook van groot­men­se s’n. Kin­der­skoe­ne wat sleg pas, kan dus heel­par­ty pro­ble­me ver­oor­saak wat hul­le la­ter as vol­was­se­nes sal in­haal. Maak dus baie se­ker jou kind se skoe­ne pas kor­rek.

KIES HAAR SKOE­NE SO

• Jou kind se voe­te moet el­ke drie maan­de

ge­meet word. • Daar moet ’n duim­wyd­te tus­sen die punt

van die skoen en die lang­ste toon wees. • Die so­le van die skoen moet taam­lik

reg­uit wees eer­der as ge­rond. • Die skoen moet ver­kies­lik ve­ters, Vel­cro of ges­pes hê. Die hak moet ferm ag­ter vas­ge­hou word so­dat dit nie te veel vo­ren­toe kan be­weeg nie. • Die deel van die skoen wat oor die bal van die voet pas, moet buig­baar wees, maar die ag­ter­kant moet ferm en sta­biel wees. • Leer en seil­doek is goeie ma­te­ri­a­le – dit is meer duur­saam en laat meer lug deur as sin­te­tie­se en plas­tiek­skoe­ne. • Skoe­ne moet i­de­aal ge­spro­ke ron­de voor

pun­te hê om die to­ne meer plek te gee. • Geen skoen moet stuk­kend wees of eers in­ge­loop word nie. As dit in­ge­loop moet word, is dit swak ont­werp of pas dit nie goed nie.

BLY SO VAS OP DIE VOE­TE

• On­der­soek jou kind se voe­te ge­reeld. • Laat jou ba­ba toe om vry­lik te skop so­dat nor­ma­le spie­re­ont­wik­ke­ling kan plaas­vind. • Moe­nie jou kind dwing om te loop nie. Kin­ders kan e­ni­ge tyd tus­sen 10 en 18 maan­de be­gin loop. • Moe­dig kaal­voet­loop aan op ge­skik­te op­per­vlak­tes soos sand, gras en mat­te om spie­r­ak­ti­wi­teit en -ont­wik­ke­ling aan te moe­dig. • Skoen- en sok­kie­groot­te moet vol­gens die

voet­groei aan­ge­pas word. • E­ni­ge klag­te moet erns­tig be­skou

word.

GAAN PO­DI­A­TER TOE AS:

• Jou kind se skoe­ne on­ge­lyk uit­ge­trap is, • K­nop­pe of bul­te op die voet sig­baar is, • Py­ne in die voe­te en be­ne ontstaan, • Jou kind ge­reeld strui­kel of val, of • Daar vel- of toon­na­el­pro­ble­me is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.