24-48 UUR NÁ GE­BOOR­TE

Baba & Kleuter - - PASGEBORENE -

MOETS • Voed ba­ba min­stens agt keer, al moet

jy hom el­ke drie uur wak­ker maak. • Jy en ba­ba hoort by­me­kaar. Troe­tel hom so­veel moont­lik op jou bors, ver­kies­lik vel teen vel. • Ver­my fop­spe­ne en bot­tels. Dit kort­wiek melk­pro­duk­sie en leer bors­ba­bas ver­keer­de suig­ge­woon­tes. • Rus wan­neer jy kan. MOE­NIE ...

• wag tot ba­ba huil nie. Bied die bors aan so­dra jou klein­ding be­gin krie­wel, knies­ge­lui­de maak, sy hand­jies suig of sy kop rond­draai en op­lig. ’n Ge­span­ne pienk­voet voed on­doel­tref­fend. • dat ba­ba aan jou bors huil nie; dit skep ne­ga­tie­we as­so­si­a­sies. Sus hom en pro­beer weer wan­neer hy rus­tig is. • die duur van voe­dings be­perk nie. Kort voe­dings “spaar” nie jou te­pels nie: Hoe hon­ger­der ’n ba­ba is, hoe har­der suig hy. Let eer­der op goeie po­si­si­o­ne­ring en heg­ting om wry­wing teen jou te­pels te voor­kom. WEES GEWAARSKU Jul twee­de nag (of der­de, in­dien jy ’n kei­ser of e­pi­du­raal ge­had het), kan iet­wat van ’n be­proe­wing wees. Ba­ba voed dat dit klap om jou melk “in te bring” en het ag­ter­ge­kom dat hy ’n stem het. Jy is so moeg dat jy kan saam­huil ... Vas­byt, bin­ne­kort is jou melk­voor­raad mild­da­dig, dan gaan ba­ba lan­ger ver­sa­dig bly. Sit-lê ge­mak­lik so­dat jy ’n uil­tjie kan knip wan­neer hy in­dom­mel.

By­voe­dings kan van­nag aan­lok­lik k­link. Staan sterk, selfs een bot­tel kan ver­rei­ken­de ge­vol­ge hê. Dit sal jou melk­pro­duk­sie strem, ba­ba se derm­ka­naal­f­lo­ra ver­an­der en sy ri­si­ko vir al­ler­gieë en ti­pe 1- di­a­be­tes ver­hoog. Die ferm bot­tel­tiet en vin­ni­ger melk­vloei is ver­war­rend voor­dat hy bors­voe­ding on­der die knie het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.