WAT IS DIÉ BLOU K L?

Baba & Kleuter - - OP VRAE -

My seun­tjie het reeds van ge­boor­te af ’n blou kol net bo sy stuit­jie. Hy is nou am­per twee en die kol sit steeds daar. Die dok­ter sê dis nor­maal. Wat is dit en wan­neer sal dit weg­gaan?

DR. H.P. VAN DER MER­WE ANT

WOORD: Blou­grys, plat, ge­pig­men­teer­de vlek­ke word taam­lik dik­wels op die on­der­rug en boud­jies van ge­son­de, nor­ma­le pas­ge­bo­re­nes ge­sien. Ou­ers is aan die be­gin soms be­kom­merd dat dit op ’n kneu­sing­be­se­ring dui wat ty­dens ge­boor­te op­ge­doen is. Dié kol­le dui eg­ter meest­al op kon­ge­ni­ta­le (aan­ge­bo­re) der­ma­le me­la­no­si­to­se en staan in die volks­mond som­mer as mon­go­le­vlek­ke be­kend.

Dit on­staan as ge­volg van die kon­sen­tra­sie en vas­van­ging van pig­ment­sel­le in ’n deel van die vel ty­dens ’n nor­ma­le pro­ses waar­in pig­ment­sel­le na die boon­ste laag van die vel be­weeg.

Die vlek­ke of kol­le is ge­woon­lik reeds met ge­boor­te teen­woor­dig, maar dit kan ook in die eer­ste week of twee ná die ge­boor­te te voor­skyn kom. Die al­ge­meen­ste de­le waar dit voor­kom, is op die on­der­rug en boud­jies, maar dit kan ook op die romp en le­de­ma­te wees. Die vlek­ke word nie met e­ni­ge on­der­lig­gen­de siek­te ver­bind nie en daar is nie ’n ge­vaar dat dit in kan­ker sal ont­aard nie.

Uit ’n on­lang­se stu­die in A­me­ri­ka het dit ge­blyk dat so­wat 14 per­sent van ba­bas met mon­go­le­vlek­ke ge­bo­re word. Dit kom meest­al in die Oos­te voor. Die vlek­ke ver­dwyn ge­woon­lik met tyd en teen vier jaar oud is die mees­te weg. Som­mi­ges kan eg­ter eers in die tie­ner­ja­re ver­dwyn en en­ke­les ver­dwyn nooit.

Vlek­ke op ver­al die on­der­rug en boud­jies ver­dwyn ge­woon­lik bin­ne die eer­ste paar jaar, maar dit kan lan­ger duur voor vlek­ke gro­ter as 10 cm, vlek­ke op an­der plek­ke, veel­vul­di­ge vlek­ke en baie don­ker vlek­ke weg­gaan.

Dit is wel belangrik om ’n dok­ter se me­ning in te win en nie self vel­let­sels te di­ag­no­seer nie. ’n Vel­let­sel wat op­ge­he­we is, kleur­ver­an­de­ring on­der­gaan, la­ter in die leef­tyd ontstaan en nie die ti­pie­se blou­grys k­leur het nie, is nie ’n mon­go­le­vlek nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.