Pad na baba se hart

P­ret­ti­ge ak­ti­wi­tei­te waar­oor jou klein baba gek sal wees.

Baba & Kleuter - - INHOUD -

Wan­neer ba­bas ge­bo­re word, maak hul­le op hul in­stink en re­flek­se staat om in die wê­reld te oor­leef. Maar na­ma­te hul­le ou­er word, het hul­le ons en die wê­reld om hul­le ál meer no­dig om hul­le te help ont­wik­kel. Jy kan jou deel doen deur jou klein­ding bloot­stel­ling te gee aan die din­ge waar­oor sy dol is ...

HELDER KLEU­RE

Al ooit ge­won­der hoekom speel­goed­win­kels so prop­vol hel­der­kleu­ri­ge speel­goed in al­le kleu­re van die re­ën­boog is? Die ant­woord is een­vou­dig: ba­bas word deur helder kleu­re ge­lok. “Jong kin­ders hou van sterk, pri­mê­re kleu­re en hul­le sien groen en rooi waar­skyn­lik die beste, ge­volg deur blou en geel,” sê die Jo­han­nes­burg­se op­voed­kun­di­ge siel­kun­di­ge Da­niel­le For­syth. As jy ’n pas­tel ka­mer vir jou klein­ding oor­weeg het, kan jy dus ge­rus ’n paar sterk kleu­re in­werk op ’n plek waar sy dit sal sien.

Dis nie net kleu­re wat jou baba se aan­dag trek nie: pa­tro­ne ook. “As jou baba twee we­ke oud is, ver­groot haar pu­pil­le en dan kan sy meer ska­ke­rings raak­sien. Na­ma­te haar re­ti­na ont­wik­kel, ver­be­ter haar ver­moë om pa­tro­ne te sien en te herken. Hoe meer kon­tras daar in ’n pa­troon is, hoe meer sal dit jou baba se aan­dag trek,” sê Da­niel­le.

P­RET­TI­GE GESIGTE

Jou pasgeborene be­stee ’n groot deel van haar dag daar­aan om net na jou ge­sig te staar. Dit is om­dat ’n pasgeborene se o­gies op hul beste 20 tot 30 sen­ti­me­ter ver kan fo­kus. Dis ge­woon­lik die af­stand wat jou ge­sig van haar ge­sig­gie is wan­neer jy haar voed of wieg. Die na­tuur is ge­laai met wys­heid ... Teen twee maan­de is jou baba in staat om jou ge­sig te herken en sal sy met ’n glim­lag begin re­a­geer. Oog­kon­tak is be­lang­rik om ’n lief­de­vol­le ver­hou­ding te help vestig, want

dit be­te­ken dat jy be­lang­stel­ling in haar as mens toon. Kyk in haar oë: sy sal ge­fas­si­neerd na jou ge­sig kyk. En trek ge­rus ’n ver­skei­den­heid law­we gesigte en kyk hoe jou baba daar­op re­a­geer – sy sal waar­skyn­lik mal daar­oor wees.

KRAG VAN AANRAKING

“Al­le ba­bas baat by ge­reel­de aanraking,” sê Da­niel­le. “Dit kan troos, streel, ge­rus­stel en ge­sond maak. Po­si­tie­we aanraking en mas­se­ring ver­min­der jou baba se stres: sy sal min­der huil, meer slaap en oor die al­ge­meen mak­li­ker ge­troos word.”

As jy aan jou baba raak, laat jy haar ver­staan dat jy daar is vir haar, dat jy om­gee en dat jy haar sal be­skerm. Aanraking is baie be­lang­rik vir haar lig­gaam­li­ke, siel­kun­di­ge en e­mo­si­o­ne­le ge­sond­heid. Hoe­wel jy jou baba ge­reeld deur die dag aan­raak son­der dat jy daar­aan dink, ver­hoog doel­be­wus­te aanraking (deur troos of mas­se­ring) net die voordele.

Aanraking sti­mu­leer en laat ’n he­le klomp pro­ses­se in jou baba se ly­fie ont­waak. Om die waar­heid te sê, jou baba ont­wik­kel haar sin vir aanraking reeds ter­wyl sy in die baar­moe­der is – in om­trent die vyf­de week van s­wan­ger­skap. Aanraking help jou baba ook om haar ki­nes­te­tie­se en pro­p­ri­o­sep­tie­we sin­tuie te ont­wik­kel. Dit is hier­die sin­tuie wat haar help oor­deel hoe ver ’n voor­werp is en hoe diep dit is.

Aan die begin het jou baba net haar re­flek­se en leer sy nog dat sy self ie­mand is. As jy haar doel­be­wus aan­raak, help jy haar om die ver­band te sien tus­sen wat sy voel en haar­self as mens.

SAMBA MET BABA

Hoe­wel jou baba nog nie op haar eie kan dans nie, be­te­ken dit nie sy ge­niet nie mu­siek of rit­me nie. “Mu­siek help ba­bas hul e­mo­sies uit­druk en dit help hul­le om ’n sin vir rit­me te ont­wik­kel, wat weer hul fi­sie­ke ont­wik­ke­ling aan­help,” sê Da­niel­le.

Daar­by ont­wik­kel mu­siek kom­mu­ni­ka­sie­vaar­dig­he­de. Die vi­bra­sies van die mu­siek sti­mu­leer hul ge­hoor en ge­voel, en dis ook goed vir hul­le. Mu­siek is boon­op ont­span­nend, soos al­mal weet wie se baba al be­daar het by die aan­hoor van ’n rus­ti­ge slaap­lied­jie.

As ou­er kan jy ge­rus baie ver­skil­len­de soor­te mu­siek vir jou baba speel, maar hou die vo­lu­me ma­tig, aan­ge­sien har­de klan­ke jou baba se ge­hoor kan aan­tas. Sing ge­rus ook vir jou baba.

“Dit maak nie saak as jy nie goed sing nie; net om jou stem te hoor, help jou baba om taal te begin leer,” ver­dui­de­lik Da­niel­le.

Wan­neer sy ou­er is, kan jou kind saam met jou sing. As jy woor­de by mu­siek voeg, help jy haar om haar taal­ver­moë en woor­de­skat vin­ni­ger uit te brei.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.