V& A ge­sond­heid

Baba & Kleuter - - INHOUD -

My dog­ter­tjie is am­per vier jaar oud. Dit lyk of sy suk­kel om te pri­o­ri­ti­seer en te be­plan. Sy voer geen op­drag­te uit wat meer as twee stap­pe be­vat nie. Ek is be­kom­merd daar­oor. Hoe kan ek haar speel- speel leer fo­kus?

LIZANNE DU P­LES­SIS ANT­WOORD:

Hul­le moet dit al­les doen ter­wyl hul­le kalm bly, Uit­voe­ren­de vaar­dig­he­de (exe­cu­ti­ve fo­kus en aan­dag be­hou en hul im­pul­se be­heer. 2 functi­o­ning) en self­re­gu­le­ring is be­lang­ri­ke STORIETYD Moe­dig jou kind aan om vir vaar­dig­he­de wat dit vir jou kind moont­lik maak jou sto­ries te ver­tel wat vaar­dig­he­de soos om te fo­kus en aan­dag te be­hou, op­drag­te te ge­heue, or­ga­ni­sa­sie en be­plan­ning oe­fe­ning gee. ont­hou, im­pul­se te be­heer, te be­plan en te Aan­vank­lik kan sy sto­ries oor­ver­tel wat jy al vir pri­o­ri­ti­seer. Dis vaar­dig­he­de wat met­ter­tyd haar ver­tel het, soos Gou­e­lok­kies. Na­ma­te sy ont­wik­kel, ge­oe­fen en ge­leer word. Tus­sen drie ou­er word sal sy haar eie sto­ries kan uit­dink en en vier jaar oud kan jou kleu­ter haar aan­dag sal dit in­ge­wik­kel­der word. 3 min­stens drie mi­nu­te lank by ’n sto­rie­boek SING LIED­JIES EN DANS Ge­bruik mu­siek be­paal, aan fan­ta­sie- en rol­spel saam met an­der met ver­skil­len­de rit­mes van sta­dig tot vin­kin­ders deel­neem en begin om e­mo­sies in nig so­dat jou kind haar be­we­gings ko­ör­di­neer haar­self en an­der te i­den­ti­fi­seer en te be­noem. op die maat van die mu­siek. Dit verg an­der Tus­sen vier en vyf jaar word van kleu­ters ver- vaar­dig­he­de soos aan­dag, kon­sen­tra­sie, ge­heue, wag om vrae te begin vra oor wat vol­gen­de of in be­plan­ning en or­ga­ni­sa­sie. Staak die mu­siek en die toe­koms gaan ge­beur. Hul­le kan een­vou­di­ge vra jou kleu­ter om ’n paar se­kon­des lank bot­stil re­ëls van spe­le­tjies begin volg en beur­te af­wag, te staan. Maak dit in­ge­wik­kel­der en waar­sku twee- tot drie­stap-ta­ke be­plan, or­ga­ni­seer en dat jy die mu­siek drie keer gaan stop – die eer­ste pri­o­ri­ti­seer. Wan­neer jou kind bloot­ge­stel word keer moet sy vries en haar han­de op haar kop aan be­te­ke­nis­vol­le in­ter­ak­sies en lek­ker ak­ti­wi- plaas, die twee­de keer moet sy op een been tei­te ont­wik­kel sy hier­die be­lang­ri­ke vaar­dig- staan en die der­de keer moet sy haar han­de op he­de. Moe­dig dit só aan. haar skou­ers sit. 1 4 FAN­TA­SIE­SPEL Ver­beel­ding­spe­le­tjies soos SPE­LE­TJIES Bou ’n hin­der­nis­baan wat be­skool-skool of mam­ma-baba oe­fen ’n mag- staan uit vyf tot ses ver­skil­len­de ak­ti­wi­tei­te dom vaar­dig­he­de soos be­plan­ning en or­ga­ni­se- en daag jou kind uit om in­ge­wik­kel­der spe­le­tjies ring. Hul­le be­sluit on­der me­kaar wie watter rol soos tou­spring te speel. Wan­neer kin­ders nu­we gaan speel, hul­le pri­o­ri­ti­seer, en hul­le ont­hou en uitdagende be­we­gings­ak­ti­wi­tei­te uit­voer, op­een­vol­gen­de ge­beu­re wan­neer hul­le be­sluit oe­fen hul­le om aan­dag te gee en te be­plan en wat pre­sies al­les in die spe­le­tjie moet plaas­vind. ver­skil­len­de ak­sies ná me­kaar uit te voer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.