Ver­beel jou dit!

Speel-speel-ak­ti­wi­tei­te is nie net spe­le­tjies nie – dis een van die beste ma­nie­re om jou kind se kre­a­ti­wi­teit en toe­koms­ti­ge vaar­dig­he­de te ont­wik­kel.

Baba & Kleuter - - INHOUD - DEUR LIBBIE JOUBERT

Ver­beel­ding is een van die won­der­lik­ste vaar­dig­he­de van mens­wees: om prent­jies te vorm in jou ge­dag­tes, iets op te maak, ’n wê­reld te skep wat nie be­staan nie. En ons kin­ders doen dit moei­te­loos.

VAN­AF 0 TOT 2 JAAR

Die fon­da­ment vir ver­beel­ding­spel word in die eer­ste le­wens­jaar ge­lê. Die eer­ste te­kens van jou kind se ver­beel­ding is eg­ter eers in die twee­de le­wens­jaar te sien.

Stu­dies wys jou kind sal tus­sen 19 en 22 maan­de ge­beu­re kan begin vi­su­a­li­seer son­der dat hy dit self ge­sien het, ’n be­lang­ri­ke e­le­ment van ver­beel­ding. Jou peu­ter­tjie sal sy be­ker­tjie as ’n kar­re­tjie begin in­span of haar pop sal ’n baba word wat sy aan die slaap sus.

2 TOT 4 JAAR

Jou kind se ver­beel­ding be­reik nou ’n hoog­te­punt. Teen drie jaar begin ver­beel­ding ’n be­son­der be­lang­ri­ke rol in jou kind se le­we speel en word dit ’n be­lang­ri­ke ma­nier om meer oor die le­we te leer. Nog nooit was Kers­va­der vir hom so werk­lik soos nou nie en sy spel is deur­spek met ver­beel­dings­vlug­te. Hy sal eg­ter suk­kel om werk­lik­heid en ver­beel­ding te skei – wat kan ver­oor­saak dat hy die ver­skrik­lik­ste sto­ries ver­tel en dit self glo! Sy nu­we ver­beel­dings­krag kan ook lei tot meer vre­se, soos vir die mon­sters on­der sy bed. ’n On­sig­ba­re maat­jie is nou ook al­ge­meen.

4 JAAR EN OU­ER

Teen vier jaar oud kan jou kleu­ter sta­dig­aan begin on­der­skei tus­sen werk­lik­heid en fan­ta­sie en be­sef dat hy nie die mod­der­koe­kie werk­lik moet eet nie. Op se­we sal hy waar­skyn­lik weet Kers­va­der be­staan nie werk­lik nie, maar steeds graag saam­speel. Sy ver­beel­ding is steeds baie aktief, maar hy kan ver­leë voel as jy hom be­trap waar hy speel hy is een van die drie hel­de in PJ Mas­ks. Hy kan sy ver­beel­ding uit­leef deur sto­ries op te maak, of selfs sy eie boe­ke skryf en il­lus­treer.

Dink saam met jou kind ver­spot­te sto­ries uit – hy sal gek daar­oor wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.