Brax­ton wat?

Me­ni­ge vrou is al terug huis toe ge­stuur na­dat sy hos­pi­taal toe ge­jaag het on­der die in­druk dat haar kraam­py­ne in vol­le gang is. On­der­skei wa­re en fop­kon­trak­sies só van me­kaar.

Baba & Kleuter - - INHOUD - DEUR LIBBIE JOUBERT BABA & KLEU­TER

HOE VOEL DIT?

Na­ma­te jy die ein­de van jou eer­ste t­ri­mes­ter na­der, voel jy soms hoe jou maag sty­wer trek. Dit word ver­oor­saak deur die hor­moon es­tro­geen, en ge­beur ook om­dat die baar­moe­der rek.

Brax­ton Hicks-kon­trak­sies be­hels ge­woon­lik ook dat jou bloed­druk, pols­slag en die druk in jou baar­moe­der ef­fens ver­hoog, en dit neem in die laas­te ses we­ke van s­wan­ger­skap toe. Dit streel jou baba en help jou om vir die be­val­ling te oe­fen.

HOEKOM GE­BEUR DIT?

Daar word ge­re­ken dat Brax­ton Hicks­kon­trak­sies help om die se­nu­paad­jies te ont­wik­kel wat jou lig­gaam la­ter no­dig gaan hê om wa­re kon­trak­sies te ko­ör­di­neer. Dit help moont­lik ook om die ser­viks vir die be­val­ling voor te be­rei, en daar­om word dit soms oe­fen­kraam ge­noem.

As dit jou eer­ste baba is, is die kans goed dat die Brax­ton Hicks-kon­trak­sies on­ge­siens en on­ge­voel ver­by kan gaan tot heel­wat la­ter in jou s­wan­ger­skap.

’n Vrou wat ’n meer­ling of haar twee­de of der­de kind ver­wag, gaan meer be­wus daar­van wees en dalk selfs ’n bie­tjie meer on­ge­mak­lik voel ter­wyl dit voort­duur.

In teen­stel­ling met kraam­kon­trak­sies het Brax­ton Hicks-kon­trak­sies geen pa­troon nie. Dis pyn­loos en on­ge­reeld. Som­mi­ge kon­trak­sies is baie kort, ter­wyl an­der taam­lik lank kan duur. Soms kan jy hier­die kon­trak­sies net voel wan­neer jy jou hand op jou maag sit.

La­ter in jou s­wan­ger­skap word Brax­ton Hicks-kon­trak­sies ook fop-kraam­kon­trak­sies ge­noem en baie vroue ver­war dit met die wa­re Ja­kob.

HAN­TEER BRAX­TON HICKS-KON­TRAK­SIES S0

Leer som­mer nou al om Brax­ton Hicks­kon­trak­sies met die hulp van ont­span­nings­teg­nie­ke te han­teer – dan is jy al ’n ou hand wan­neer wa­re kraam­py­ne die dag ver­skyn!

1Plaas

al­bei jou han­de op jou maag en a­sem sta­dig in deur jou neus en uit deur jou mond ter­wyl jy jou mond in ’n “o” vorm. 2Hou

daar­mee aan tot die kon­trak­sie ver­by is. As die kon­trak­sies plaas­vind ter­wyl jy lê, draai op jou sy. 3As

jy be­sig is om oe­fe­ning te doen, gaan staan han­de­vier­voet en wieg jou lyf sag­kens vo­ren­toe en ag­ter­toe.

WAT JY MOET WEET

• Pyn in e­ni­ge sta­di­um van jou s­wan­ger­skap

is al­tyd ’n re­de tot kom­mer. • Sa­me­trek­kings wat voel soos die begin van ’n maand­ston­de moet deur jou me­die­se ver­sor­ger on­der­soek word. • As daar e­ni­ge va­gi­na­le bloe­ding voor­kom, of as daar vloei­stof uit­drup (dit kan vrug­wa­ter wees) wan­neer jy hier­die sa­me­trek­kings het, moet jy jou dok­ter on­mid­del­lik in ken­nis stel. • Blaas­in­fek­sie kan ook met kon­trak­sies ver­war word. Simp­to­me van ’n blaas­in­fek­sie sluit die vol­gen­de in: ’n drin­gen­de be­hoef­te om aan­me­kaar te u­ri­neer (ver­al in die nag, wat na­tuur­lik in elk ge­val ge­beur as jy swanger is), ’n bran­den­de ge­voel ter­wyl jy u­ri­neer en rug­pyn of kwaai bek­ken­pyn.

Die een word be­ter on­der ’n warm stort, die an­der een word er­ger.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.