EGSKEIDING: MAAK DIT MAK­LI­KER

Baba & Kleuter - - ANTWOORDE OP VRAE -

Ek en my man is baie on­langs ge­skei. Ons het ’n dog­ter­tjie van vier jaar. Sy sien haar pa steeds en hul­le het ’n goeie ver­hou­ding. Wat kan ek doen om hier­die si­tu­a­sie vir haar te ver­dui­de­lik en mak­li­ker te maak?

MADELEIN KOEN ANT­WOORD:

Egskei­dings is nooit mak­lik vir ou­ers of kin­ders nie. Kin­ders se eer­ste re­ak­sie is ge­woon­lik skok, hart­seer, woe­de of kom­mer. Hul­le is eg­ter sterk en aan­pas­baar en funk­si­o­neer meest­al baie be­ter wan­neer hul­le in ’n ge­son­de om­ge­wing ’n ver­hou­ding met el­ke ou­er in­di­vi­du­eel kan bou.

Die ma­nier waar­op die ou­ers die si­tu­a­sie han­teer, is die kern­fak­tor wat be­paal hoe die kind die egskeiding er­vaar en hoe dit haar e­mo­si­o­ne­le wel­stand gaan be­ïn­vloed.

Hoe­wel daar geen mak­li­ke ma­nier is om die nuus be­kend te maak nie, is dit die i­de­aal dat al­bei ou­ers ty­dens die ge­sprek teen­woor­dig is. Pro­beer op haar vlak kom­mu­ni­keer en ver­dui­de­lik in een­vou­di­ge ter­me dat die ma­nier waar­op mam­mas en pap­pas vir me­kaar lief is soms ver­an­der en soms stem hul­le nie meer saam oor din­ge nie. Dis dan be­ter dat hul­le eer­der af­son­der­lik woon.

Her­in­ner haar daar­aan dat ou­ers en kin­ders eg­ter vir e­wig aan me­kaar ver­bind is, en dat hoe­wel ou­ers en kin­ders soms van me­kaar ver­skil, hul­le nooit kan op­hou om vir me­kaar lief te wees nie. Dit ska­kel e­ni­ge on­se­ker­heid uit dat sy van haar mam­ma of pap­pa ge­skei sal word.

Dis ook be­lang­rik om die bood­skap oor te dra dat die egskeiding nie haar skuld is nie. Kin­ders is ge­neig om hul­le­self te bla­meer vir ’n si­tu­a­sie waar­in hul­le hul­pe­loos voel.

Hier volg ’n paar prak­tie­se rig­ly­ne: • Die pyn­lik­ste deel van ’n egskeiding vir ’n kind is die vrees om ’n ou­er te ver­loor. S­ke­du­leer kon­tak­tye met die an­der ou­er op ge­reel­de en voor­spel­ba­re tye en hou daar­by. • Maak kom­mu­ni­ka­sie met die an­der ou­er en jul kind mak­li­ker

met by­voor­beeld te­le­foon­op­roe­pe. • Ver­my dit om jul kind as bood­skap­per tus­sen jul­le in te span. • Weer­hou jul­le van kon­flik en vy­an­dig­heid voor haar, ver­al wan

neer mam­ma of pap­pa haar ná ’n be­soek kom haal. • Im­ple­men­teer roe­ti­ne en hand­haaf die­self­de ma­te van dis­si­pli­ne

in al­bei huis­hou­dings. • Moet nooit voor jul kind sleg praat van die an­der ou­er of van

haar ver­wag om kant te kies nie. • Wees aktief be­trok­ke by jul kind se le­we en mo­ni­tor deur­lo­pend haar ge­voel oor die egskeiding. As al­bei ou­ers saam­werk om ’n kalm, sta­bie­le om­ge­wing vir hul kind te skep, stel dit haar in staat om ge­woond te raak aan die nu­we roe­ti­ne en tot ’n sterk, aan­pas­ba­re jong mens te ont­wik­kel. As dit lyk of jou kind nie aan­pas nie en pro­ble­me het, is dit ’n goeie plan om pro­fes­si­o­ne­le hulp te gaan soek.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.