Troe­tel­die­re

Baba & Kleuter - - CONTENTS -

LEEF­STYL Die soort hond wat jul­le gaan kies hang van jul ge­sin se be­hoef­tes af. Wees re­a­lis­ties oor jul leef­styl en of die hond wat jul­le kies, ge­noeg oe­fe­ning gaan kry. Die be­roem­de hon­de­ghoe­roe Ce­sar Mil­lan re­ken op sy web­tuis­te ce­sarsway.com dat as jou kin­ders ak­tief is en bui­te speel, ’n ak­tie­we hond goed by die ge­sin sal in­ska­kel. Sy raad is ook dat as jou kin­ders dit ver­kies om in die huis te speel, jul­le liefs ’n hond moet kies wat die reg­te tem­pe­ra­ment vir so ’n leef­styl het. Hou in ge­dag­te dat oor­tol­li­ge e­ner­gie tot ge­drags­pro­ble­me kan lei. HUIS- HUIS Kies ’n hond wat pas by die soort huis waar­in jul­le woon. ’n Gro­ter ras is meer ge­skik vir ’n huis met ’n groot tuin waar hul­le na har­te­lus kan speel. As jy in ’n woon­stel woon en daar nie baie plek is nie, is ’n k­lei­ner en rus­ti­ger hond dalk meer ge­skik. VER­SOR­GING Gro­ter hon­de eet meest­al meer as k­lei­ner ras­se en ’n hond met lang ha­re moet dik­wels by ’n hon­de­sa­lon ver­sorg word. TEM­PE­RA­MENT Jou klein eks­tro­vert­jie sal baie be­ter pas by ’n hond wat vrien­de­lik en toe­gank­lik is, ter­wyl ’n ge­re­ser­veer­de kind wat daar­van hou om op sy eie te wees, goed met ’n ver­sig­ti­ger hond sal klaar­kom. Ce­sar be­veel ook aan dat jou klein­goed die hond eers ont­moet voor jul­le hom koop.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.