Induksie: nie net ’n kort­pad na kraam

Het jou ba­ba ’n bie­tjie hulp no­dig om sy reis na die bui­te­wê­reld te be­gin? Dan is ’n induksie soms aan­ge­we­se – ons bekyk die me­to­des, ne­we- ef­fek­te en ri­si­ko’s.

Baba & Kleuter - - CONTENTS - DEUR COLETTE DU P­LES­SIS

Soms is dit no­dig om ’n be­val­ling kuns­ma­tig aan die gang te skop as die lig­gaam dit nie self wil doen nie. Dit word induksie ge­noem en be­hels dat jou kon­trak­sies aan­ge­wak­ker word so­dat jy kan be­gin kraam en steeds ’n va­gi­na­le ge­boor­te kan hê.

Soms is in­duk­sies die vei­lig­ste op­sie wan­neer jy die le­we moet skenk. Dit is eg­ter nie ’n me­to­de wat ont­werp is om die ge­boor­te mak­li­ker te maak nie.

As ’n ba­ba sleg­ter be­gin groei – soos wan­neer die pla­sen­ta uit­ge­dien raak – is die ri­si­ko groot ge­noeg om ’n induksie te nood­saak. As jy di­a­be­tes of hoë bloed­druk het, of die ge­vaar be­staan dat jou ba­ba on­ver­wags in die baar­moe­der kan sterf, word dit ook as ge­noeg re­de vir ’n induksie be­skou.

Die­self­de geld vir ’n swan­ger­skap wat veel lan­ger duur as wat vei­lig is. Die mees­te gi­ne­ko­loë be­skou 41 we­ke as ’n goeie tyd om ’n swan­ger­skap te be­ëin­dig, selfs al gaan al­les goed.

Jy as ma het eg­ter al­tyd die reg om die be­ëin­di­ging van ’n swan­ger­skap te wei­er as jy graag na­tuur­lik wil be­gin kraam. As dít die pad is wat jy kies, moet jy in ge­dag­te hou dat jy ek­stra fyn dop­ge­hou sal word om se­ker te maak al­les bly pluis met jou ba­ba.

VER­SKIL­LEN­DE SOORTE INDUKSIE

In­duk­sies kan in twee ka­te­go­rieë ver­deel word: fi­siek en me­dies, sê prof. Lut Geerts, hoof van die Ty­ger­berg-hos­pi­taal in Kaap­stad se een­heid vir ver­los­kun­de, gi­ne­ko­lo­gie, ul­tra­klank en fe­ta­le ge­nees­kun­de.

Een van die al­ge­meen­ste fi­sie­ke me­to­des be­hels dat die vlie­se met ’n spe­si­a­le haak ge­skeur word so­dat jou wa­ter breek en jou ba­ba se kop dan ho­pe­lik druk op die ser­viks uit­oe­fen so­dat dit oop­gaan en kraam be­gin.

In ’n an­der fi­sie­ke me­to­de word ’n ka­te­ter met ’n bal­lon in die va­gi­na ge­plaas. Die bal­lon word sta­dig op­ge­blaas in die hoop dat dit jou ba­ba se kop sti­mu­leer so­dat dit druk op die ser­viks be­gin uit­oe­fen.

Me­die­se me­to­des be­hels die ge­bruik van ver­skil­len­de soorte pro­stag­lan­dien, hor­mo­ne wat per mond of deur die va­gi­na toe­ge­dien kan word.

Die hor­moon ok­si­to­sien word ook soms bin­ne­aars toe­ge­dien.

Die doel van die hor­mo­ne is om die ser­viks sag te maak en die be­val­ling aan die gang te kry.

As jy ’n induksie moet kry, is dit be­lang­rik dat jy voor­af in­ge­lig word wat­ter me­to­de jou dok­ter ge­kies het. Maak ook se­ker jy ver­staan die moont­li­ke kom­pli­ka­sies eie aan die me­to­de en weet hoe­veel tyd toe­ge­laat gaan word voor die me­to­de be­gin werk.

WAT­TER ME­TO­DE IS REG VIR JOU?

Vol­gens Lut het el­ke in­duk­sie­me­to­de voor­en na­de­le, moont­li­ke ne­we- ef­fek­te en spe­si­fie­ke kom­pli­ka­sies.

“Die keu­se van ’n spe­si­fie­ke me­to­de of kom­bi­na­sie daar­van hang af van jou en jou ba­ba se ri­si­ko­p­ro­fiel.”

HOE BE­ÏN­VLOED IN­DUK­SIES NOR­MA­LE KRAAM?

“Die be­val­ling moet meer nou­keu­rig ge­mo­ni­tor word en sal lan­ger duur,” sê Lut. Jou kon­trak­sies en jou ba­ba se hart­klop sal die he­le tyd ge­meet word.

Dit ge­beur met die hulp van ’n kar­di­o­to­ko­graaf (KTG) wat met twee ban­de aan jou buik vas­ge­maak word.

Ge­ïn­du­seer­de kraam is dik­wels ook meer pyn­lik, sê Lut. Dis on­der meer om­dat die baar­moe­der har­der moet werk aan ’n gro­ter aan­tal kon­trak­sies oor ’n lan­ger tyd­perk.

Vroue het dus dik­wels ’n gro­ter be­hoef­te aan pyn­ver­lig­ting soos e­pi­du­ra­le ver­do­wing, sê sy.

Af­han­gen­de van hoe die pro­ses ver­loop, kan daar ook uit­ein­de­lik ’n gro­ter kans wees vir ’n kei­ser­snee of tang- of sui­er­ver­los­sing.

In­du­se­ring het ook an­der na­de­le. Som­mi­ge mid­dels ver­hoog die ri­si­ko dat jou ba­ba geel­sug op­doen. Hier­die pro­bleem word meest­al mak­lik be­han­del, maar dit lei tog tot ek­stra kos­tes en in­gry­pings wat on­no­di­ge span­ning op jou kan plaas.

Van die kuns­ma­ti­ge hor­mo­ne wat toe­ge­dien word, kan jou ook naar maak, laat op­gooi en di­ar­ree gee.

HET JY DIT REG­TIG NO­DIG?

Weens die ne­we-ef­fek­te en die ge­vaar van mis­luk­king word in­duk­sies net oor­weeg wan­neer dit vei­li­ger is as om te wag dat die be­val­ling van­self be­gin.

In­duk­sies word ui­ter­aard glad nie aan­be­veel as ’n vei­li­ge va­gi­na­le ver­los­sing in elk ge­val nie moont­lik is nie.

Dit kan wees as pla­cen­ta pra­e­via teen­woor­dig is, jy meer as een vo­ri­ge kei­ser­snee ge­had het of ’n erns­ti­ge hart­let­sel het.

Se­ke­re fe­ta­le af­wy­kings, he­wi­ge groei­ver­tra­ging en dwars­lig­ging ska­kel ook induksie uit.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.