Te­rug werk toe

Jou ba­ba is ge­bo­re en jou kraam­ver­lof snel ver­by. Voor jy jou oë uit­vee, is dit D- dag en moet jy te­rug kan­toor toe ...­

Baba & Kleuter - - CONTENTS - DEUR DANIELLA DE WITT

Jy is al ge­woond daar­aan om dood­moeg te voel en jou splin­ter­nu­we ba­ba soos ’n boek te lees, maar nou het die tyd ge­kom om te­rug werk toe te gaan en jy bars nou nie juis van op­ge­won­den­heid by die voor­uit­sig nie. Gaan jy en jou ba­ba ou­kei wees?

Die mees­te ge­sin­ne maak ’n aan­pas­sings­fa­se deur wan­neer ma te­rug­keer werk toe, sê E­ri­ca Ne­ser, ou­er­skaps­ghoe­roe en skry­wer van ver­skeie boe­ke.

“Soms is dit moei­li­ker vir jou as vir jou ba­ba. As ba­ba tuis by ’n ver­sor­ger bly, sal sy slaap­pa­troon moont­lik min­der be­ïn­vloed word, want dis da­rem nog ’n be­ken­de om­ge­wing met ie­mand wat hy ho­pe­lik voor die tyd al leer ken het.”

Baie ma’s gaan te­rug werk toe wan­neer hul ba­ba so­wat vier maan­de oud is. Dis on­ge­luk­kig ook pre­sies wan­neer ba­bas se

slaap­pa­troon ef­fens on­stui­mig word, waar­sku E­ri­ca.

“Hul­le word dik­wels meer dik­wels in die nag wak­ker, wil meer ge­reeld voed en is meer klou­e­rig en hui­le­rig as voor­heen. As ma dan boon­op be­dags kan­toor toe ver­dwyn, kan dit al­les er­ger maak.”

As jy bors­voed, kan dit ge­beur dat jou ba­ba be­dags min uit die bot­tel wil drink en snags aan die bors wil in­haal. Dis uit­put­tend, maar byt vas, want dit duur nie vir al­tyd nie.

Nag­voe­dings help ook om jou melk­pro­duk­sie te be­vor­der en sorg dat jy en jou ba­ba ’n bie­tjie ek­stra tyd vir vel-tot-vel-aan­ra­king en druk­kies het, sê E­ri­ca.

Daar is ook ’n moont­lik­heid dat jou kind se dag­slaap­pa­troon ver­an­der wan­neer jy te­rug­keer werk toe, sê sy.

“Baie ma’s pro­beer hard om hul kind voor die tyd in ’n roe­ti­ne te kry wat soos die kleu­ter­skool s’n ver­loop. Soms werk dit, soms nie.

“As dit nie werk nie, ont­span en her­in­ner jou daar­aan dat jou ba­ba wel sal aan­pas. Dit help om te aan­vaar dat die eer­ste paar we­ke ’n bie­tjie taai gaan wees. Dit sal met­ter­tyd mak­li­ker word.”

KIES DIE REG­TE VER­SOR­GER

• Wie gaan na jou ba­ba om­sien? Wees 100 per­sent se­ker voor jy ’n be­sluit maak. As jy ’n kleu­ter­skool of dag­sorg­plek kies, ge­sels met men­se wie se kin­ders daar is. Is die plek ge­re­gis­treer? • Ge­sels met jou ver­sor­ger oor wat­ter tyd jy haar kan kon­tak en in wat­ter om­stan­dig­he­de jy by die werk ge­kon­tak kan word. Maak se­ker die ver­sor­ger het nog ie­mand se nom­mer in ge­val van nood. Moe­nie el­ke uur bel nie! • As jy be­kom­merd is oor jou kind se voe­ding, doek­rui­lings en

slaap­tye, kan jy die ver­sor­ger vra om ’n re­kord daar­van te hou. • E­ri­ca sê dit help as ’n mens vir die ver­sor­ger of kleu­ter­skool ver­tel wat­ter tye en hoe lank jou ba­ba ge­woon­lik slaap, en hoe jy hom nor­maal­weg help om aan die slaap te raak. Moet eg­ter nie om­ge­krap voel as hul­le din­ge an­ders doen nie. Die s­kool se roe­ti­ne gaan jou ba­ba se roe­ti­ne be­ïn­vloed en dis nie nood­wen­dig ’n sleg­te ding nie. • As jou kind tuis bly, kan jy wel vra dat die ver­sor­ger by die be­staan­de roe­ti­ne hou. Dis eg­ter in die haak as sy jou kind op ’n an­der ma­nier as jy aan die slaap maak, sê E­ri­ca.

“Ba­bas ont­wik­kel meest­al ver­skil­len­de as­so­si­a­sies met ver­skil­len­de plek­ke en men­se. Hy kan by­voor­beeld leer dat hy by die s­kool op ’n ma­tras aan die slaap raak, maar by die huis raak hy teen mam­ma se bors aan die slaap.”

WEN­KE VIR WERKSDINGE

• Wees ge­or­ga­ni­seerd. Kyk of jy voor jy be­gin al jou e-pos­se kan deur­gaan en ge­sels met kol­le­gas oor e­ni­ge ver­an­de­rin­ge aan jul werk­om­ge­wing, ske­du­le of kan­toor­sa­ke. • Ge­sels met jou werk­ge­wer oor ’n plek waar jy kan uit­melk. Soek ’n skoon, rus­ti­ge om­ge­wing en s­tel ’n ske­du­le op. • Kyk of jy die eer­ste week dalk ’n uur la­ter kan be­gin of flek­sie­tyd kan werk so­dat jy s­tel­sel­ma­tig by jou nu­we le­we kan aan­pas. Moe­nie op ’n Maan­dag be­gin nie – dan kan die week baie lank voel! • Pak jou hand­sak en jou ba­ba se sak die

aand voor die tyd. • As jy al­tyd laat­aand by die werk ge­bly het, maar dit nou nie meer kan doen nie, moet jy dit op jou eer­ste dag te­rug dui­de­lik maak. • Vra hulp as jy voel dat jy bal­le by die

werk laat val. • Hou sa­ke pro­fes­si­o­neel. Moe­nie van kol­le­gas ver­wag om heel­dag na ba­bas­to­ries te luis­ter nie. Maak se­ker dat jy al jou ta­ke ver­rig en nie van hul­le ver­wag om in te spring as jy vroeg huis toe wil gaan nie.

PRAK­TIE­SE WEN­KE

• Dit gaan nie mak­lik wees om jou ba­ba die eer­ste dag af te laai nie. Wees voor­be­reid op al die e­mo­sies en sorg dat jy ge­noeg sne­sies by­der­hand het. • Hou ’n fo­to op jou les­se­naar om die

af­skeid mak­li­ker te maak. • S­kuld­ge­voe­lens is nor­maal. Die mees­te wer­ken­de ma’s voel skul­dig, maar nie al­mal van ons kan tuis­blyma’s wees nie. Al wat jy kan doen, is om jul tye saam reg­tig kos­baar te maak en die mees­te daar­uit te haal. • S­tel ’n plan B op. Ver­sor­gers word siek en die le­we loop draaie – wat gaan jy doen as jou ba­ba siek is? • S­tel ’n roe­ti­ne vas. Ba­bas flo­reer met ’n

vas­te roe­ti­ne en kry gou ’n nu­we een

wan­neer jy te­rug­gaan werk toe. • Praat met jou maat oor wie wan­neer in die nag op­staan so­dat jy ook ge­noeg slaap kan kry. • Sit eie tyd op­sy en ver­sorg jou­self. • S­tel ie­mand aan om jou met huis­ta­kies

te help. • As jy oor na­we­ke skoon­maak, skuif jou ba­ba van ver­trek tot ver­trek so­dat jul­le steeds in­ter­ak­sie kan hê. • Kook oor na­we­ke en vries. As ba­ba eers kan eet, kook en vries kos in ys­bak­kies wat kan toe­maak. • Hou maal­tye een­vou­dig. Maak som­mer

kos in ’n prut­pot; dit spaar tyd in die aand. • Doen in­ko­pies aan­lyn. • Hang kle­re so op dat dit nie ge­stryk hoef

te word nie.

ALETTÉ-JOHANNI WINCKLER, VOORKOMSKONSULTANT EN STILIS

ANRIKE VAN DER WALT, FIKSHEIDSMODEL EN BOOTCAMP- AF­RIG­TER

E­RI­CA NE­SER, OU­ER­SKAPS­GHOE­ROE EN SKRY­WER

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.