V& A Ba­ba

HET MY BA­BA

Baba & Kleuter - - CONTENTS -

My pas­ge­bo­re­ne is skie­lik on­te­vre­de en huil soms ure aan­me­kaar. Hoe weet ek of sy koliek het? Sy huil meest­al saans met bad­tyd en dan is dit skie­lik ver­by. As dit koliek is, wat kan ek doen om haar te help?

DR. MARETHA COMBRINK ANT­WOORD:

As ’n an­der­sins ge­son­de ba­ba lan­ger as drie uur per dag aan­me­kaar huil en dit meer as drie dae per week en vir lan­ger as drie we­ke doen, word koliek ge­di­ag­no­seer.

Dit kom 10 tot 40 per­sent van ba­bas oor en seun­tjies en mei­sies word ewe veel aan­ge­tas.

Die hui­le­pi­so­des be­reik ge­woon­lik teen ses we­ke oud ’n hoog­te­punt en hou sel­de lan­ger as ses maan­de aan.

Die pre­sie­se oor­saak van koliek is on­be­kend, hoe­wel som­mi­ge men­se re­ken dit is die ge­volg van kram­pe of buik­pyn. An­der moont­lik­he­de sluit in oor­sti­mu­la­sie of ’n ver­stop­te neus wat voe­dings­pro­ble­me en win­de kan ver­oor­saak.

On­der­lig­gen­de toe­stan­de soos hard­ly­wig­heid, ’n a­na­le skeur­tjie, re­fluks­siek­te en lak­to­se- in­to­le­ran­sie is die son­de­bok­ke by min­der as 5 per­sent van ba­bas wat he­wi­ge hui­le­pi­so­des het. Ge­vaar­te­kens daar­van sluit in koors, swak voe­ding of bra­king, ’n ge­swel­de buik, sla­pe­rig­heid en swak ge­wigs­toe­na­me.

Die be­han­de­ling van koliek is ge­woon­lik kon­ser­wa­tief en sluit kal­me­ren­de me­to­des soos styf toe­draai in, die speel van wit­ge­raas op die ag­ter­grond, om ba­ba op haar sy te draai of ’n boon­tjie­sak teen haar ma­gie te plaas.

Ook ma en pa het steun no­dig, want die aan­hou­den­de ge­huil kan hul­le baie ge­frus­treerd laat voel en selfs tot na­ge­boor­te­li­ke de­pres­sie lei.

Daar is ver­skeie kramp­wa­ters en ko­liek­mid­dels be­skik­baar, maar na­vor­sing kon nog geen mid­del vind wat so­wel doel­tref­fend as vei­lig is nie. Bors­ge­voe­de ko­liek­ba­bas kan moont­lik baat vind by die pro­bi­o­ti­kum Lac­to­ba­c­il­lus reu­te­ri.

Na­vor­sing toon geen dui­de­li­ke voor­deel van spi­na­le ma­ni­pu­la­sie of mas­se­ring nie. Ser­vi­ka­le ma­ni­pu­la­sie word nie aan­be­veel nie om­dat die vei­lig­heid daar­van nie se­ker is nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.