Niks nuut oor spoed in Knys­na­weg

George Herald - - NEWS - K­ris­ty Kol­berg

Na 'n brief van 'n be­kom­mer­de le­ser aan die George He­rald, is daar weer na­vraag ge­doen oor die vor­de­ring in ge­sprek­ke tus­sen die George-mu­ni­si­pa­li­teit en pro­vin­si­a­le ver­keer ra­ken­de die spoed­grens in Knys­na­weg en of daar 'n spoed­ka­me­ra op dié stuk pad tus­sen die dorp en die Gar­den Rou­te Mall oor­weeg word. Dit volg ná die gru-on­ge­luk in Ju­nie hier­die jaar waar­in Ca­ro­li­ne van der Mer­we (21) op die be­trok­ke pad ge­sterf het. Twee be­stuur­ders het na be­we­ring in haar mo­tor vas­ge­jaag ter­wyl hul­le glo resies ge­jaag het. Ca­ro­li­ne se ma, Su­san, voel steeds dat die ren­ja­ers ver­ant­woor­de­lik ge­hou moet word vir haar dood.

In 'n ge­sa­ment­li­ke po­ging deur Mu­jo's Re­stau­rant en die Van der Mer­we-ge­sin is 'n pe­ti­sie be­gin waar hul­le die mu­ni­si­pa­li­teit en die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van ver­voer vra om per­ma­nen­te spoed­ka­me­ras in Knys­na­weg aan te bring en dat 'n op­los­sing vir die on­wet­ti­ge laat­nag­re­sies op dié stuk pad ge­vind word. "Ons het in­tus­sen die pe­ti­sie ge­sluit, want daar was reeds meer as 18 500 hand­te­ke­nin­ge. Dit is meer as ge­noeg vir hul­le om op te tree," het sy van­dees­week aan die George He­rald ge­sê. "Dit gaan maar op en af met ons. Soms is ek ou­kei, maar ander ke­re stap ek in die kom­buis in, sien haar fo­to en be­sef dat ek haar nooit weer gaan sien nie. Ons kon nie eers groet nie."

Vol­gens C­han­tel Ed­wardsK­lo­se, die mu­ni­si­pa­le woord­voer­der, is ge­sprek­ke tus­sen George-mu­ni­si­pa­li­teit en pro­vin­sie ra­ken­de Knys­na­weg aan die gang. "George-ver­keers­de­par­te­ment kan geen ver­an­de­rings op die be­trok­ke pad aan­bring son­der die goed­keu­ring van pro­vin­sie nie." Sy sê die plaas­li­ke ver­keers­de­par­te­ment het in­tus­sen die sig­baar­heid op die pad ver­hoog en die moont­lik­heid van 'n 24 uur skof­te­stel­sel word on­der­soek.

Le­vin Mul­ler, een van die pas­sa­siers in Ca­ro­li­ne se mo­tor ty­dens die on­ge­luk, het er­ge be­se­rings aan sy lin­ker­hand op­ge­doen en was on­langs vir 'n twee­de o­pe­ra­sie aan dié hand. Sy pa, Vin­cen­ti­us, het aan die George He­rald ge­noem dat Le­vin gees­te­lik baie po­si­tief is en hul­le hoop vir vol­ko­me her­stel van sy hand.

"Al­hoe­wel die ska­de aan sy hand er­ger is as wat vroe­ër ver­moed is, is daar is 'n de­fi­ni­tie­we kans dat sy hand 100% kan her­stel. Dit is eg­ter nog te vroeg vir die dok­ters om dit te waar­borg. Hy kan sy pin­kie, duim en wys­vin­ger ef­fens be­weeg, maar nie die ander twee vingers nie. Hy sien tans 'n ar­beids- en fi­si­o­te­ra­peut vir trau­ma­be­han­de­ling en re­ha­bi­li­ta­sie." Le­vin het in­tus­sen te­rug­ge­keer u­ni­ver­si­teit toe, maar daar word nog be­sluit of hy die twee­de se­mes­ter gaan by­woon of nie. "Die re­ha­bi­li­ta­sie van sy hand kan nog 'n re­de­li­ke tyd neem, en hy er­vaar nog baie pyn," sê sy pa.

Ons het in­tus­sen die pe­ti­sie ge­sluit, want daar was reeds meer as 18 500 hand­te­ke­nin­ge.

Su­san van der Mer­we van George op Son­dag 4 Ju­nie by die on­ge­luks­to­neel in Knys­na­weg waar haar dog­ter, Ca­ro­li­ne (21) ge­sterf het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.