Jong man hang hom­self in sel­le

George Herald - - NEWS - K­ris­ty Kol­berg

'n Jong ver­hoor­af­wag­ten­de se vre­se om te­rug te keer na die tronk, blyk die re­de te wees vir sy self­dood.

Die lig­gaam van die jong man (20) is Dins­dag 24 Ju­lie om­streeks 14:45 in die hof­sel­le by die George-land­dros­hof ge­vind. Die oor­le­de­ne, wat van die Mos­sel­baai­jeug­sen­trum ge­kom het, het ver­moe­de­lik self­dood ge­pleeg deur hom­self met kle­ding­stuk­ke te hang.

Vol­gens kapt. Mal­colm Po­jie, die SuidKaap­se po­li­sie­woord­voer­der, het die oor­le­de­ne aan die tra­lies ge­hang met ‘n kle­ding­stuk om sy nek. Hy het vroe­ër die dag in die hof op aan­klag van dief­stal ver­skyn waar sy saak uit­ge­stel is. Hy sou la­ter die mid­dag na die Mos­sel­baai­jeug­sen­trum te­rug­keer. Vol­gens 'n bron wou die oor­le­de­ne nie te­rug­keer na Mos­sel­baai nie en het hy blyk­baar stukke van sy broek ge­skeur en ge­bruik om sy eie le­we te neem.

Die oor­le­de­ne was alleen in sy sel en geen mis­daad word ver­moed nie. 'n Ge­reg­te­li­ke doods­on­der­soek word ge­doen.

Ver­hoor­af­wag­ten­des se vei­lig­heid is die ver­ant­woor­de­lik­heid van die po­li­sie, dus is die voor­val aan die o­n­af­hank­li­ke po­li­sie­on­der­soek di­rek­to­raat (O­pod) ge­rap­por­teer.

Die po­li­sie kon teen druk­tyd nie die naam van die oor­le­de­ne be­ves­tig of sê van waar hy is nie.

* A young a­wai­ting-tri­al pri­so­ner took his own li­fe on Mon­day 24 Ju­ly w­hen he hung him­self with his clot­hes in the hol­ding cells at the George Ma­gi­stra­te's Court. He was in cus­to­dy on a theft char­ge and had ap­pea­red in court ear­lier t­hat day. Ac­cor­ding to a sour­ce the young man did not want to go back to the Mos­sel Bay Youth Cor­recti­o­nal Cen­t­re w­he­re he was de­tai­ned. Po­li­ce ha­ve o­pe­ned an in­quest doc­ket and the mat­ter has been re­por­ted to the In­de­pen­dent Po­li­ce In­ves­ti­ga­ti­ve Di­rec­to­ra­te (I­pid).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.