Mil­jar­de be­wil­lig vir E­den­mu­ni­si­pa­li­tei­te

George Herald - - NEWS - Chris­to Ver­maak

Die Wes-Kaap­se re­ge­ring het sy beur­sie oop­ge­maak om mu­ni­si­pa­li­tei­te bin­ne die E­den-dis­trik ‘n fi­nan­si­ë­le hup­stoot te gee om vol­hou­baar­heid te ver­se­ker.

Dr. I­van Mey­er, Wes-Kaap­se mi­nis­ter van fi­nan­sies, het Woens­dag 19 en Don­der­dag

20 Ju­lie mu­ni­si­pa­li­tei­te bin­ne

E­den be­soek om eer­ste­hands die fi­nan­si­ë­le stand van sa­ke, as­ook on­der­houd aan in­fra­struk­tuur en ander diens­le­we­ring te ont­leed.

By die E­den-dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit het dr. Mey­er met hoë pro­fiel amp­te­na­re, di­rek­teu­re en raads­le­de van al die E­den-mu­ni­si­pa­li­tei­te ver­ga­der. By die ver­ga­de­ring het hy aan­ge­kon­dig dat die Wes-Kaap­se re­ge­ring in sy 2017/2018be­gro­ting R4 mil­jard be­groot het vir werk­skep­pings­pro­jek­te bin­ne E­den, as­ook om groei te ver­se­ker en ander pro­jek­te, soos die be­mag­ti­ging van die jeug aan te moe­dig.

‘n Ver­de­re R1 mil­jard is be­wil­lig om met in­fra­struk­tuur­pro­jek­te te be­gin.

Die R4 mil­jard toe­ken­ning is as volg:

Knys­na: R469 mil­joen (9,4%) Bi­tou: R220 mil­joen (4,4%) Oudts­hoorn: R 820 mil­joen (16,4%)

Kan­na­land: R151 mil­joen (3%) Hes­se­qua: R356 mil­joen (7,1%) Mos­sel­baai: R575 mil­joen (11,5%) George: R1,7 mil­jard (34,1%)

Die R1 mil­jard in­fra­struk­tuur fi­nan­sie­ring is as volg op­ge­deel:

Knys­na: R108,6 mil­joen Bi­tou: R42,4 mil­joen Oudts­hoorn: R180,5 mil­joen Kan­na­land: R6,7 mil­joen Hes­se­qua: R122,2 mil­joen Mos­sel­baai: R124,8 mil­joen George: R228,2 mil­joen E­den-dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit: R198 mil­joen

By die E­den-ver­ga­de­ring het dr. Mey­er ge­sê: “Met be­sluit­ne­ming oor die toe­ken­ning van die geld, het ek in ag ge­neem dat baie men­se bin­ne E­den ‘n suk­kel­be­staan voer. Niks is meer be­lang­rik as die groei van die e­ko­no­mie en werk­skep­ping nie. Hier­die fi­nan­sie­ring sal daar­voor werk­skep­ping ‘n hup­stoot gee.”

Hy sê dat die R4 mil­jard se ver­sprei­ding ge­fo­kus moet wees op die vyf stra­te­gie­se doel­wit­te van die Wes-Kaap­se re­ge­ring.

Die vyf doel­wit­te is:

Werk­skep­ping,

Ver­be­ter­de op­voe­ding en die ont­wik­ke­ling van die jeug,

Wel­stand­ver­be­te­ring, die voor­ko­ming van mis­daad en die aan­spreek van dwelm­mis­bruik,

Vol­hou­ba­re, kwa­li­teit en in­klu­sie­we leef­om­stan­dig­he­de, ge­ïn­te­greer­de mens­li­ke ne­der­set­tings en in­fra­struk­tuur­be­leg­ging, soos paaie,

Om pro­jek­te en pro­gram­me te fi­nan­sier om die kor­po­ra­tie­we be­stuur in die Wes-Kaap te ver­be­ter.

“Ons moet ‘n vol­hou­ba­re re­ge­ring met uit­ste­ken­de diens­le­we­ring

Ons bly ver­bind daar­toe om die mu­ni­si­pa­li­tei­te te on­der­steun in kwa­li­teit diens­le­we­ring.

daar­stel en aan diens­te aan die men­se le­wer.” Dr. Mey­er het die klem ge­lê op on­der­rig.

Die R1 mil­jard vir in­fra­stru­tuur­diens­te is ge­oor­merk vir on­der­wys (R106 mil­joen), ge­sond­heids­diens­te (R42 mil­joen) o­pen­ba­re wer­ke

(R46 mil­joen), paaie

(R574 mil­joen) en mens­li­ke ne­der­set­tings (R265 mil­joen).

Ten op­sig­te van die Kan­na­land fi­nan­si­ë­le her­stel­plan, het dr. Mey­er ge­sê: “Dit is steeds ‘n groot bron van kom­mer. Toe die pro­vin­si­a­le ka­bi­net op 7 De­sem­ber 2016 be­sluit het om in te gryp by dié mu­ni­si­pa­li­teit, het ons dit ge­doen in be­lang van die men­se en be­ter diens­le­we­ring.

“Hy het die aan­stel van Ray­land Stevens (mu­ni­si­pa­le be­stuur­der) en Ben­nie S­try­dom (hoof fi­nan­si­ë­le be­amp­te) ver­wel­kom. “Dit is ‘n groot stap vo­ren­toe in die lang pad wat voor­lê in die mu­ni­si­pa­li­teit se om­keer­stra­te­gie. “Ons bly ver­bind daar­toe om die mu­ni­si­pa­li­tei­te te on­der­steun in kwa­li­teit diens­le­we­ring.”

Hy het ook ‘n be­soek aan die Gam­ka­poort­dam bui­te La­di­smith af­ge­lê. Die dam is al vir maan­de leeg. Da­niel John­son, dr. Mey­er se woord­voer­der, het Maan­dag 24 Ju­lie ge­sê: “Die mi­nis­ter gaan op­volg­be­soe­ke doen om se­ker te maak die geld word reg aan­ge­wend.”

John­son het ge­waar­sku dat die geld te­rug­ge­neem sal word, in­dien dit nie aan­ge­wend word soos deur dr. Mey­er ver­eis nie.

Die Gam­ka­poort­dam, soos dit ge­lyk het ty­dens dr. I­van Mey­er se be­soek.

Dr. I­van Mey­er (mid­del ag­ter) by af­ge­vaar­dig­des van E­den-dis­trik se mu­ni­si­pa­li­tei­te.

Fo­to: Chris­to Ver­maak

Dr. I­van Mey­er

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.