Pas­op vir ‘Sas­sa’-slen­ter

George Herald - - NEWS - Tisha S­teyn

‘n Slen­ter om in­lig­ting oor Sas­sa-be­guns­tig­des te be­kom, het hier­die week in Oudts­hoorn en moont­lik in ander dor­pe in die Suid-Kaap kop uit­ge­steek.

'n Per­soon wat haar­self as C­har­mai­ne voor­stel bel le­de van die pu­bliek on­der die voor­wend­sel dat Sas­sa kos­pak­kies by die per­soon wil af­le­wer. Voor­dat die kos­pak­kies af­ge­le­wer kan word, word die per­soon se woon­a­dres, i­den­ti­teits­nom­mer en Sas­sa­kaart­nom­mer ge­vra.

Die Oudts­hoorn Cou­rant, sus­ters­pu­bli­ka­sie van die George He­rald, het Maan­dag en Dins­dag be­wus ge­raak van ver­skeie sul­ke voor­val­le en by Sas­sa na­vraag ge­doen.

“Sas­sa deel nie kos­pak­kies uit nie, ten­sy daar by die plaas­li­ke Sas­sa-kan­toor aan­soek ge­doen word vir ty­de­li­ke maat­skap­li­ke ver­lig­ting van nood, wat in se­ke­re be­we­se om­stan­dig­he­de toe­ge­staan word,” sê S­hi­va­ni Wa­hab, se­ni­or be­stuur­der van Sas­sa se kom­mu­ni­ka­sie- en be­mar­kings­af­de­ling in die WesKaap.

Moe­nie in­lig­ting gee nie

Vol­gens Wa­hab, vra Sas­sa ook nooit te­le­fo­nies e­ni­ge per­soon­li­ke- of Sas­sa-in­lig­ting nie. As Sas­sa in­lig­ting van ‘n be­guns­tig­de be­no­dig, word die per­soon ge­vra om per­soon­lik die Sas­sa-kan­toor te be­soek.

Be­guns­tig­des word ook ver­soek om nooit be­son­der­he­de oor hul­le Sas­sa-kaart aan e­nig­ie­mand te ver­skaf nie, want dit kan daar­toe lei dat ie­mand an­ders geld uit die be­guns­tig­de se re­ke­ning kan ont­trek.

“Ten ein­de te voor­kom dat on­wet­ti­ge ont­trek­kings uit maat­skap­li­ke toe­la­es ge­maak word, moet Sas­sa-be­guns­tig­des nooit reageer op SMS­bood­skap­pe wat gra­tis lug­tyd, e­lek­tri­si­teit of ander diens­te aan­bied nie,” sê Wa­hab. “Hul­le moet ook nie die Sas­sa-kaart ge­bruik as se­ku­ri­teit om ‘n le­ning aan te gaan of om e­ni­ge fi­nan­si­ë­le diens­pro­duk­te te koop nie.”

Kry jou geld te­rug

Om die on­ge­oor­loof­de ont­trek­kings te stop, moet die be­guns­tig­de so gou moont­lik die naas­te Sas­sa­kan­toor be­soek, waar per­so­neel die be­guns­tig­de se be­son­der­he­de sal af­neem so­dat die saak on­der­soek kan word. Die be­guns­tig­de sal ook ‘n ver­kla­ring by die naas­te po­li­sie­kan­toor moet af­lê waar­in hul­le sê dat hul­le nie­mand toe­stem­ming ge­gee het om ont­trek­kings te maak nie. So­dra die saak on­der­soek is en be­vind is dat ‘n on­ge­oor­loof­de ont­trek­kings ge­maak is, word die be­drag ge­woon­lik bin­ne drie werks­dae aan die be­guns­tig­de te­rug­be­taal word.

Kon­tak Sas­sa se hulp­lyn

E­nig­ie­mand wat so ‘n op­roep ont­vang het en ver­moed ie­mand het hul Sas­sa-be­son­der­he­de so in die han­de ge­kry, of ag­ter­kom dat on­ge­oor­loof­de ont­trek­kings ge­maak is, moet die naas­te Sas­sa-kan­toor on­ver­wyld be­soek, of dit aan­meld by die Sas­sa tol­vry­nom­mer 0800 60 10 11, of die Wes-Kaap­se hulp­lyn by 021 469 0235.

Kapt. Lou­is Vis­ser van Oudts­hoorn-po­li­sie het die pu­bliek ge­maan om geen per­soon­li­ke in­lig­ting aan e­nig­ie­mand te ver­skaf nie. “Wees be­dag daar­op dat e­nig­ie­mand wat hier­die be­son­der­he­de ver­lang dit vir eie ge­win kan ge­bruik.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.