Knys­na-by­e­be­dryf kry geld­in­spui­ting

George Herald - - NEWS - Tisha S­teyn

By­e­boe­re in die Knys­na/P­let­ten­berg­baai­om­ge­wing doen al­les in hul ver­moë om die by­e­be­dryf, wat in in Ju­nie van­jaar deur wyd­ver­sprei­de bran­de ver­nie­tig is, weer op dreef te kry.

Meer as 300 kor­we met swerms en ‘n on­be­ken­de aan­tal wil­de bye in ‘n ge­bied van so­wat 80 km x 20 km is in die bran­de ver­nie­tig.

“Min bye-ak­ti­wi­teit word na die brand in die ge­bied op­ge­merk,” sê O­wen Wil­li­ams van Ho­ney­child-by­e­boer­de­ry by R­hee­nen­dal, en voor­sit­ter van die Knys­na By­e­boer­or­ga­ni­sa­sie (KBA).

'n Or­ga­ni­sa­sie son­der ‘n wins­oog­merk, Ho­pe for the Ho­ney­bees, is tot stand ge­bring om sken­kings vir die by­e­be­dryf te be­stuur. Wil­li­ams, Me­a­gan Ver­maas en Grant Li­ver­say, al­mal van Ho­ney­child, dien op die be­stuur van die or­ga­ni­sa­sie. ‘n Ou­di­teur is aan­ge­stel om re­kord te hou van die aan­wen­ding van sken­kings. “Die pro­ses moet deur­sig­tig wees om ver­troue in te boe­sem by toe­koms­ti­ge sken­kers.”

Sken­kings

Tot op he­de is R250 000 van Gift of the Gi­vers ont­vang, wat ook R50 000 se sui­ker ge­skenk het. Nog sken­kings van meer as

R50 000 is ont­vang, maar die sken­kers wil anoniem bly. Daar is ook kor­we ge­skenk. Brendan Ashleigh-Cooper, by­e­boer van S­tel­len­bosch het 40 ge­ste­ri­li­seer­de kor­we ge­skenk. Guy Ma­cGlad­de­ry van Pie­ter­ma­ritz­burg het 100 kor­we ge­skenk. Die kor­we word tans ver­vaar­dig en sal gra­tis deur Gift of the Gi­vers na Knys­na ver­voer word.

Vol­gens Wil­li­ams skep die ruim­har­ti­ge sken­king van or­ga­ni­sa­sies soos Gift of the Gi­vers en ander ‘n “kul­tuur van gee, nie net van geld of tas­ba­re goed nie, maar ook van om­gee. Me­de­mens­lik­heid laat men­se uit­styg bo e­ni­ge uit­da­ging.”

“Ho­pe for the Ho­ney­bees het ‘n skryn­wer­ker aan­ge­stel wat die kor­we aan­me­kaar gaan sit,” sê Wil­li­ams, wat self al ja­re lank kor­we aan­me­kaar­sit.

‘n Skryn­wer­kers-as­sis­tent sal ook aan­ge­stel word wat met Wil­li­ams se lei­ding, die kor­we met was sal be­han­del om dit weer­be­stand te maak. Die vol­gen­de be­sen­ding kor­we sal by Ma­cGlad­de­ry be­stel word. “Dit is net ge­pas.”

Re­gis­treer

By­e­boe­re wat gra­tis kor­we en voe­ding wil ont­vang moet by die de­par­te­ment van land­bou, bos­bou en vis­se­rye te re­gis­treer, soos wat deur die wet ver­eis word. Hul­le word ook aan­ge­moe­dig om vir die eer­ste jaar gra­tis by die Knys­na By­e­boer-or­ga­ni­sa­sie te re­gis­treer. Le­de­geld be­loop nor­maal­weg R100/jaar. Die no­di­ge re­gis­tra­sie­do­ku­men­te is by die sleu­tel­pun­te be­skik­baar.

By­e­boe­re word ver­soek om per e-pos met die hulp­ver­le­nings­ak­sie kon­tak te maak by aid­fort­he­ho­ney­bee@gmail.com of op Facebook by Ho­pe for the Ho­ney­bees met die ver­e­ni­ging kon­tak te maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.