Len­te-tee vir 90-plus­sers

George Herald - - MEDICAL SERVICES -

Ge­or­ge Ser­vi­ce Clubs het vir die se­wen­de ag­ter­een­vol­gen­de jaar ‘n Len­te-tee aan­ge­bied vir hul in­wo­ners van ou­der­dom 90 jaar en ou­er. Ga­des is ook saam­ge­nooi. Een van die in­wo­ners, Do­reen Har­per (93) het staal­tjies uit haar jeug­ja­re as jong vrou in Po­le ty­dens die oor­logs­ja­re ver­tel. Die in­wo­ners is be­derf met spe­si­a­le ge­skenk­pak­kies wat ge­borg is deur Me­die­se Sen­trum Ap­teek en So­li­da­ri­teit Hel­pen­de Hand. Ver­teen­woor­di­gers van hier­die twee or­ga­ni­sa­sies het saam ge­deel in die vreug­de en die be­derf­pak­kies per­soon­lik uit­ge­deel. Ge­or­ge Ser­vi­ce Clubs wil graag vir Ma­ria Boon­zai­er en Ni­na van Wyk (Me­die­se Sen­trum Ap­teek) as­ook Ma­rie­ta Ver­wey (So­li­da­ri­teit Hel­pen­de Hand) van har­te be­dank vir hul teen­woor­dig­heid en ge­sel­li­ge saam­kui­er.

Ag­ter, van links: Ma­ria Boon­zai­er en Ni­na van Wyk (Me­die­se Sen­trum Ap­teek), Ma­rie­ta Ver­wey (So­li­da­ri­teit Hel­pen­de Hand), Do­reen Har­per (93) en Kay S­chroe­der(89). Voor: Pam Ma­yo (92), In­ge S­chmit­tin­ger (90), Peter Smart (90) en Ted S­chroe­der (95).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.