On­der­steu­ning aan Al­z­hei­mer-pa­si­ën­te

George Herald - - MEDICAL SERVICES - Wes­sel van Heer­den

Die 21ste Sep­tem­ber was Wê­reld Al­z­hei­mer­dag. Dit is ‘n slui­pen­de siek­te wat ‘n groot im­pak op ‘n per­soon en sy ge­sin kan hê. Die doel van Wê­reld Al­z­hei­mer­dag is om die sa­me­le­wing meer be­wus te maak van hier­die ge­vrees­de siek­te. Hier­die siek­te be­perk ver­stan­de­li­ke funk­si­o­ne­ring en gaan met ver­geet­ag­tig­heid ge­paard. Dit is ui­ters be­lang­rik om hier­die siek­te vroeg te di­ag­no­seer. Al­hoe­wel die siek­te nie ge­nees kan word nie, kan dit met groot suk­ses be­han­del word.

By Huis JJ Watson is ook ‘n he­le paar per­so­ne met Al­z­hei­mer se siek­te. Vol­gens Ok­kie S­tan­der, be­stuur­der van Huis JJ Watson, is daar ‘n paar simp­to­me wat hul­le dop­hou om te be­paal of ‘n in­wo­ner die siek­te ont­wik­kel. S­tan­der ver­tel dat die pa­si­ën­te be­gin ver­geet waar hul­le ka­mer is, en wan­neer hul­le uit die eet­saal kom weet hul­le nie waar­heen om te gaan nie. Hul­le kan ver­geet wat hul­le die og­gend ge­ëet het en ook wat hul­le deur die dag ge­doen het. Hul­le hou hul ka­mer­deu­re oop en trek nie meer skoon kle­re aan nie. So­dra die per­so­neel ag­ter­kom dat hul­le ’n pro­bleem het tree hul­le on­der­steu­nend op. Die siek­te kan nie ge­sond ge­maak word nie, maar hul­le pro­beer die pa­si­ën­te sti­mu­leer en doen baie ak­ti­wi­tei­te om hul­le brein­funk­sie aan die gang te hou.

JJ Watson het op die oom­blik drie lo­pen­de en vier bed­lê­en­de pa­si­ën­te. JJ Watson neem nie Al­z­hei­mer-pa­si­ën­te in nie om­dat dit on­ge­loof­li­ke man­ne­krag en fa­si­li­tei­te be­no­dig. Hul­le on­der­steun en be­han­del pa­si­ën­te wat wel ty­dens hul ver­blyf by die te­huis die siek­te ont­wik­kel soos Pat­ty Bur­gess wat op haar dag 'n pri­ma bal­le­ri­na in Lon­den was en in baie o­pe­ras ge­dans het. Hul­le gee haar spe­si­fie­ke ta­ke om te ver­rig, soos om die blom­me­rang­skik­kings te doen en die tuin nat te maak. Sy moet ook voor el­ke ete die ser­vet­te op die ta­fels dek. Sy ge­niet hier­die ta­ke vrees­lik baie. Sy is steeds lief vir dans en dans ge­reeld in die gan­ge.

Die te­huis het haar by die Ge­or­ge­bal­letskool laat in­ska­kel. Die dans­skool het al ge­sê dat hul­le al baie by Pat­ty ge­leer het.

Fo­to: Wes­sel van Heer­den

Ok­kie S­tan­der, be­stuur­der van Huis JJ Watson saam met een van hul Al­z­hei­mer-pa­si­ën­te, Pat­ty Bur­gess, wat op haar dag ‘n pri­ma bal­le­ri­na in Lon­den was en in baie o­pe­ras ge­dans het.

JJ Watson, te­huis vir be­jaar­des.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.