Saam in die stryd teen tu­ber­ku­lo­se

George Herald - - MEDICAL SERVICES - My­ron Ra­bi­no­witz

Wil­li­am Mul­ler en De­de­ra Paul­se was die Har­ry Co­may TB-hos­pi­taal se pa­si­ën­te van die maand vir Ok­to­ber.

Die i­ni­si­a­tief is deur die Har­ry Co­may TB-hos­pi­taal be­gin om pa­si­ën­te te be­moe­dig in hul­le stryd teen TB. "Deur hier­die i­ni­si­a­tief wil ons ons pa­si­ën­te leer om hul­self te re­spek­teer, be­wus te wees van an­der se be­hoef­tes en om vir ons om­ge­wing om te gee. Deur rol­mo­del­le in die hos­pi­taal en die ge­meen­skap te i­den­ti­fi­seer, be­oog ons om ons pa­si­ën­te te in­spi­reer en te mo­ti­veer," sê dr. A­lys­sa Lof­tus.

‘n Paar fi­na­lis­te word el­ke maand op grond van spe­si­fie­ke kri­te­ria ge­kies (ge­troue neem van me­di­ka­sie, vrien­de­lik­heid, net­heid, be­hulp­saam­heid, by­woon van groep­ses­sies ens.). ‘n Ko­mi­tee, be­staan­de uit dok­ters, ver­pleeg­sters en ‘n maat­skap­li­ke wer­ker, kies dan die twee wen­ners.

El­ke wen­ner word be­loon met ‘n ge­skenk­pak­kie wat eet­goed, ba­sie­se toi­let­wa­re en ‘n warm kom­ber­sie of T-hemp in­sluit.

Vol­gens S­ta­tis­tiek SA is TB steeds die hoof­oor­saak van dood in Suid-A­fri­ka. Dit kan e­ni­ge ie­mand af­fek­teer, maak nie saak wat­ter kul­tuur, ras of so­sio-e­ko­no­mie­se klas. Die lang kur­sus van TB­me­di­ka­sie met moont­li­ke ne­we-ef­fek­te, is soms moei­lik vir pa­si­ën­te om te vol­tooi en as die kur­sus nie kor­rek vol­tooi word nie, kan dit tot ge­volg hê dat meer weer­stan­di­ge vor­me van TB ont­wik­kel en ver­sprei.

In­dien e­ni­ge per­soon of or­ga­ni­sa­sie by hier­die i­ni­si­a­tief of e­ni­ge van Har­ry Co­may­hos­pi­taal se an­der pro­jek­te be­trok­ke wil raak, kan hul­le die hos­pi­taal in Nel­son Man­de­la-bou­le­vard ska­kel by 044 803 9000 of

044 814 1108 en vra om met dr.

Lof­tus te praat.

De­de­ra Paul­se en Wil­li­am Mul­ler

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.