S­kool doen bes na klag van mo­les­te­ring

George Herald - - News - Sa­let­te Cloe­te

New Da­wn Park P­ri­mêr het sterk ge­re­a­geer op ‘n be­rig oor ‘n 7-ja­ri­ge dog­ter van die a­rea wat blyk­baar deur haar pa ge­mo­les­teer word. In die be­rig in Ge­or­ge He­rald van 26 A­pril (Ar­ge­lo­se ou­ers moet ook on­der­soek word, bl.12) is daar ge­skryf oor ‘n s­kool in die a­rea wat blyk­baar nie al­les in hul ver­moë ge­doen het om ‘n kind uit ‘n si­tu­a­sie te help nie - en New Da­wn Park P­ri­mêr is die e­nig­ste pri­mê­re s­kool hier.

Die skool­hoof, Pe­ter Fil­lies, en sy per­so­neel voel al word die s­kool se naam nie ge­noem nie, word hul­le wel ge­ïm­pli­seer. Hy sê hul­le het ge­voel die s­kool se naam word deur die mod­der ge­sleep.

Fil­lies het in ‘n on­der­houd met Ge­or­ge He­rald ge­sê, New Da­wn Park is een van die ge­meen­skap­pe in Ge­or­ge met baie so­si­a­le pro­ble­me, en die pri­mê­re s­kool hier is ge­woon­lik een van die eer­ste plek­ke waar dit op­ge­tel of aan­ge­meld word.

Fil­lies sê hul­le pro­beer nie net om al­les vir sul­ke kin­ders te doen nie, hul­le gaan ook uit hul pad om sul­ke kin­ders na ure te help. Hy sê dit was ook die s­kool wat die voor­val by die dis­tri­kon­der­wys­de­par­te­ment Deb­bie S­chä­fer, die WesKaap­se on­der­wys, mi­nis­ter van doel­be­wus­te sê kin­der­mo­les­te­ring, mis­da­de ver­waar­lo­sing en sek­su­e­le uit­da­gings teen kin­ders, is erns­ti­ge wat tans be­staan in ge­meen­skap­pe reg­oor die en on­der­wys­in­stan­sies, taak is nie land. S­chä­fer sê so ‘n van die al­leen ver­ant­woor­de­lik­heid a­gent­skap een mens, in­stan­sie of

Sy nie, maar die he­le ge­meen­skap. spe­si­a­le rol sê on­der­wy­sers het ‘n saam met om so ‘n saak te han­teer, per­so­neel dok­ters, an­der me­die­se en maat­skap­li­ke wer­kers. sy Vol­gens S­chä­fer ver­wel­kom van trau­ma ook die ver­min­de­ring die slag­of­fer - deur se­ker te maak die her­haal nie aan­hou­dend nie. ge­beu­re van die voor­val die

“Dit is ook die rol van dok­ter en klas­on­der­wy­ser tot die om te­kens maat­skap­li­ke wer­ker aan van sek­su­e­le mis­han­de­ling die wet te meld, hul­le word deur ver­plig. No

Sy sê vol­gens die A­bu­se

‘n kind wat ‘n Mo­re-do­ku­ment moet uit­ge­vra word slag­of­fer is, nie weer in­lig­ting nie. “Kry net die re­le­van­te Sy sê om die saak aan te meld.” be­trok­ke el­ke stap en wie vo­ren­toe aan die gaan wees, moet ook slag­of­fer ver­dui­de­lik word. ‘n ou­er S­chä­fer sê as die voor­val mag as die oor­tre­der i­den­ti­fi­seer, word die an­der ou­er nie ge­kon­tak wer­ker en of voor ‘n maat­skap­li­ke nie. die po­li­sie be­trok­ke is te “Dit word so ge­doen om ‘n ver­hoed dat die kind ver­der die an­der slag­of­fer word en deur

Vol­gens ou­er ge­ïn­ti­mi­deer word.” selfs ‘n die mi­nis­ter kan daar word vir be­sker­mings­be­vel ge­kry na ‘n plek die kind, en kan die kind word. Sy van vei­lig­heid ge­neem voort­du­rend sê die s­kool moet ook aan die e­mo­si­o­ne­le on­der­steu­ning te­rug­voe­ring kind bied, en ge­reel­de wer­ker bied aan die maat­skap­li­ke oor die kind se vor­de­ring.

aan­ge­meld het. “Daar is pro­se­du­res hier­voor in plek en ons het al­les in ons ver­moë ge­doen om dit reg en sen­si­tief te han­teer. Die klas­on­der­wy­ser het daar­van te ho­re ge­kom, sy het my in­ge­lig, daar is da­de­lik ‘n vorm in­ge­vul om die voor­val aan te meld en om ‘n maat­skap­li­ke wer­ker by die s­kool te kry.”

Vol­gens Fil­lies moet men­se nie net aan­neem dat die maat­skap­li­ke wer­ker wat deur die de­par­te­ment aan­ge­stel is, nie haar werk reg ge­doen het nie. Vol­gens hom kan so ie­mand net tot op ‘n se­ke­re punt help, en dan word dit aan die de­par­te­ment maat­skap­li­ke diens­te oor­han­dig. Fil­lies ver­dui­de­lik die s­kool se maat­skap­li­ke wer­ker het in­ge­kom, die ou­ers is in­ge­roep as­ook die klas­on­der­wy­ser en daar is on­der­hou­de met al die be­trok­ke­nes ge­voer.

Car­men Mul­ler, die voor­sit­ter van die skool­be­heer­lig­gaam, sê eer­stens is dit skok­kend, om­dat nie­mand graag wil hê hul kin­ders moet seer­ge­maak word nie. Mul­ler sê nie­mand weet werk­lik wat ag­ter ge­slo­te deu­re by die huis ge­beur nie - en daar­die kind is s­legs die s­kool se ver­ant­woor­de­lik­heid ge­du­ren­de skool­u­re.

“Wat by die huis na s­kool ge­beur kan ons on­ge­luk­kig nie baie aan­doen nie. Ons het wel van ons kant af al­le stap­pe ge­volg om die kind by die s­kool te help. On­ge­luk­kig kon ons dit wat glo ge­beur het, nie ver­hoed nie.”

Fo­to: Sa­let­te Cloe­te

Car­men Mul­ler, die s­kool se be­heer­lig­gaam­voor­sit­ter en Pe­ter Fil­lies, die skool­hoof. Hul­le het al­bei sterk ge­re­a­geer op die be­we­rings dat die s­kool nie sy kant ge­bring het om ‘n leer­der te help nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.