S­lim­kaart: bus­se reg vir oor­ska­ke­ling

George Herald - - News - Pa­pier­kaart­jies uit­ge­fa­seer

Met die eer­ste week van GO GE­OR­GE S­lim­kaart-ver­ko­pe wat baie goed ver­loop het en die ver­sprei­ding van kaar­te dus goed op dreef, sal die bus­diens die nu­we teg­nie­se toe­rus­ting vir die oor­ska­ke­ling vol­gen­de week op bus­se be­gin in­stal­leer.

Die S­lim­kaart­stel­sel word amp­te­lik op 15 No­vem­ber in wer­king ge­stel. Pas­sa­siers sal eg­ter vir die eer­ste keer op Son­dag 18 No­vem­ber hul kaar­te tik om vir rit­te te be­taal aan­ge­sien die eer­ste drie dae ná in wer­king stel­ling gra­tis rit­te sal bied aan al­mal wat hul S­lim­kaar­te kan toon wan­neer hul­le op die bus klim.

"Die eer­ste week van kaart­ver­sprei­ding het al ons ver­wag­tings oor­tref," sê Ja­mes Robb, GO GE­OR­GE-be­stuur­der.

"Dis dui­de­lik dat ons her­haal­de bood­skap­pe in die me­dia en deur di­rek­te kom­mu­ni­ka­sie met die pu­bliek vrug­te af­werp; die men­se van Ge­or­ge ver­staan die pro­ses en re­a­geer op ons ver­soek om hul S­lim­kaar­te so gou moont­lik te kry. Nou fo­kus ons daar­op om hul­le deur hier­die vol­gen­de fa­se van oor­gang te lei."

Op­klim- en oor­klim­re­ë­lings

Die nu­we S­lim­kaart-toe­rus­ting sal van­af 2 tot 14 No­vem­ber op die bus­se ge­ïn­stal­leer word. Ge­du­ren­de hier­die tyd sal som­mi­ge bus­se steeds die ou kaart­jie­le­sers hê, en an­der sal reeds die nu­we toe­rus­ting hê wat nie pa­pier­kaart­jies kan lees nie.

Op die bus­se waar die nu­we toe­rus­ting reeds ge­ïn­stal­leer is, sal al­le bus­kaart­jies (aan­boord-en­kel­kaart­jies so­wel as voor­af­ge­koop­te en­kel- en mul­ti­rit­kaart­jies) ge­du­ren­de hier­die oor­gangs­pe­ri­o­de deur die bus­be­stuur­der ge­knip word.

Hy sal die ge­knip­te kaart­jie dan te­rug­gee aan die pas­sa­sier, saam met ’n R0-waar­de oor­klim­kwi­tan­sie wat deur die nu­we toe­rus­ting uit­ge­druk word.

Om oor te klim op ’n vol­gen­de bus bin­ne die toe­ge­la­te een uur, sal pas­sa­siers hier­die kwi­tan­sie so­wel as die ge­knip­te kaart­jie aan die bus­be­stuur­der moet toon.

Die kwi­tan­sie wat uit­ge­reik word vir oor­klim ge­du­ren­de die oor­gangs­tyd­perk - en ook in die toe­koms wan­neer die S­lim­kaart ge­bruik word - sal die tyd wan­neer die een uur ver­stryk in don­ker skrif aan­dui, as­ook die tyd toe die pas­sa­sier op die eer­ste bus ge­klim het vir die be­paal­de rit. Dit maak dit mak­li­ker vir die pas­sa­sier én die bus­be­stuur­der om te sien wan­neer die toe­ge­la­te uur ver­stryk.

Van­af 15 No­vem­ber, wan­neer die S­lim­kaart in wer­king tree, sal geen pa­pier­kaart­jies meer ver­koop word nie, en van­af 15 De­sem­ber sal geen pa­pier­kaart­jies meer op die bus­se aan­vaar word nie. Pas­sa­siers word der­hal­we sterk aan­ge­moe­dig om hul S­lim­kaar­te so gou moont­lik te kry.

Om te kwa­li­fi­seer vir die eer­ste kaart­prys van R20, wat twee voor­af­ge­laai­de rit­te in­sluit, moet die ko­per ’n i­den­ti­teits­do­ku­ment, pas­poort, be­stuur­ders­li­sen­sie of ge­boor­te­ser­ti­fi­kaat, of ’n af­skrif daar­van, toon.

Kin­ders van­af die ou­der­dom van vier moet elk hul eie S­lim­kaart hê.

Die­ge­ne wat nie amp­te­li­ke be­wys van i­den­ti­teit het nie, kan steeds van­af 1 No­vem­ber ’n kaart teen die nor­ma­le prys van

R40 koop – dit sluit geen voor­af­ge­laai­de rit­te in nie.

Op hier­die self­de da­tum sal S­lim­kaart­ki­osks, -voer­tuie en her­laai­pun­te ook rit­te be­gin ver­koop.

Tot die ein­de van Ok­to­ber sal slegs die R20-S­lim­kaart met twee voor­af­ge­laai­de rit­te ver­koop word aan men­se met gel­di­ge i­den­ti­fi­ka­sie.

Vir meer in­lig­ting, s­ka­kel die GO GE­OR­GE-in­bel­sen­trum, stuur ’n e-pos na in­fo@go­ge­or­ge. org.za of volg GO GE­OR­GE op Fa­ce­book vir die jong­ste nuus.

Van 2 tot 14 No­vem­ber sal al­le hui­di­ge pa­pier­kaart­jies ge­knip word op die bus­se wat reeds die nu­we toe­rus­ting het en sal ’n R0-waar­de oor­klim­kwi­tan­sie deur die nu­we kaart­ma­sjien ge­druk word. Om op ’n vol­gen­de bus oor te klim bin­ne die een-uur pe­ri­o­de sal pas­sa­siers hier­die kwi­tan­sie so­wel as die ge­knip­te kaart­jie saam vir die bus­be­stuur­der moet toon.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.