Die ein­de van ’n era breek aan vir NG Nu­we­kerk

Graaff-Reinet Advertiser - - Graaff-reinet -

GRAAFF-REINET — Op Son­dag, 26 No­vem­ber, sluit die NG Nu­we­kerk ‘n era van 90 ge­se­ën­de ja­re af met ‘n af­slui­tings-e­re­diens in die Nu­we­kerk-ge­bou.

Die e­re­diens vind plaas om 09:30. Al­le oud-ge­meen­te­le­de, ook die­ge­ne wat tans in­ge­ska­kel is by an­der Chris­te­li­ke ker­ke, word hart­lik uit­ge­nooi om te kom deel in hier­die his­to­rie­se oom­blik..

Al die oud-le­raars van die NG Nu­we­kerk is uit­ge­nooi na hier­die e­re­diens en hul­le sal elk­een ‘n rol en funk­sie ver­vul ty­dens dié spe­si­a­le ge­leent­heid. Nag­maal sal ook be­dien word. Die kerk se ge­meen­te wil graag van hier­die ge­leent­heid ge­bruik maak om die He­re te dank vir 90 ge­se­ën­de ja­re in die NG Nu­we­kerk.

Die dorp se twee Ng-ge­meen­tes smelt saam en word een ge­meen­te met die aan­vang van die nu­we jaar.

Die eer­ste e­re­diens van die een­ge­wor­de ge­meen­te vind plaas op Son­dag, 21 Ja­nu­a­rie, in die NG Groot­kerk.

Die lei­ers van dié twee Ng-ge­meen­tes glo dat hier­die groot stap die ge­meen­skap van Graaff-reinet se goed­keu­ring weg­dra en so ook ‘n Chris­te­li­ke voor­beeld stel vir in­stan­sies en sko­le in Graaff-reinet om ook han­de saam te vat.

Al­mal wat be­lang het by hier­die groot ge­leent­heid word hart­lik uit­ge­nooi om dit by te woon.

E­ver­y­bo­dy, in­clu­ding tho­se in­di­vi­du­als from the En­g­lish spea­king church com­mu­ni­ty who ha­ve an in­te­rest in this pro­cess, is wel­co­me to at­tend this church ser­vi­ce at the NG Nu­we­kerk on No­vem­ber 26 at 09:30.

Na­vrae kan ge­rig word aan die NG Nu­we­kerk-kan­toor by 049 892 3460. Die le­raar van die NG Nu­we­kerk, Dr T­rix Tru­ter, kan ook ge­ska­kel word by 049 892 3165.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.