Lo­cal soccer stars a­war­ded for ef­forts

Graaff-Reinet Advertiser - - Schools | Skole -

MID­DEL­BURG — In 2017, the Groot­fon­tein Soccer Te­am was put un­der a new ma­na­ge­ment.

Two young for­mer te­am play­ers and the cur­rent lec­tu­rers we­re gi­ven the re­spon­si­bi­li­ties to le­ad the te­am. It didn’t ta­ke long for so­meo­ne who’s at the dis­tan­ce to see how the te­am was ta­king shape. All the play­ers star­ted to ha­ve a sen­se of be­lief in the te­am and al­so star­ted to show com­mit­ment and de­ter­mi­na­ti­on.

Ear­lier this month the te­am hos­ted their end of y­e­ar ce­le­bra­ti­ons - their first e­ver - w­he­re a­wards and pri­zes in the form of gift-cards we­re a­war­ded to the de­ser­ving in­di­vi­du­als.

A spe­ci­al a­ward was al­so pre­sen­ted to Leslie Muk­we­vho a co-foun­der of soccer at Groot­fon­tein A­gri­cul­tu­ral Col­le­ge. In op­drag van ons ge­waar­deer­de kli­ën­te, word die vol­gen­de i­tems per o­pen­ba­re vei­ling op om

ver­koop.

MEUBELS

Ki­aat Meu­bel stel: twee stoe­le, drie­sit­plek­bank, twee­sit­plek­bank met hoek­ta­fel. Rot­tang­stel: twee leun­stoe­le, twee­sit­bank, twee voet­stoe­le, ry­stoel, kof­fie­ta­fel met glas­blad en twee kant ta­fel­tjies. Rot­tang eet­ka­mer stel: vier stoe­le en ta­fel met glas­blad. Den­ne­hout­ta­fel met twee kis­ban­kies. Im­buia kof­fie­ta­fel. Eet­ka­mer stel –ak­ker­hout. Boek­rak­kie. Vyf stoe­le met leer sit­plek­ke. Swart­hout buf­fet. Bruin­leer twee­sit-uit­skop bank, D­rie Mor­ris stoe­le (Pienk). Stink­hout hang­kas, ron­de ta­fel­tjies, Ki­aat Eet­ka­mer­stel met agt stoe­le as­ook by­pas­sen­de klein ta­fel met twee stoe­le. Les­se­naar ta­fel. Ta­fel met twee laaie. En­kel bed­dens. Los Ma­tras­se. Wit ge­ver­de kas. Im­buia kop­stuk met kas­sies – en­kel bed. Hout­stoe­le met kus­sing –ver­stel­baar. C­he­v­al staan spie­ëls met raam­werk om. La­zy boy stoel. Ta­fel ten­nis ta­fel met by­kom­stig­he­de.

HUISWARE

O­lie­ver­war­mer, Ver­skeie glas­wa­re, vleis­meu­le, bil­tong ker­wer, Ou­tyd­se groen­te ker­wer, ver­skeie por­tret­te en muur hang­sels, mand­jies, ko­per wa­re, skaal, ver­skeie ys­kas­te en vries­kas­te, hout brood­kus­sie, re­sep­te boe­ke, koek­blik­ke, CD rak­ke, E­lek­trie­se braai­pan, Brood­sny­er(ou­tyds) Slow cook­er, Pa­tro­ne, Ra­di­os, Mu­siek toe­stel­le, ys­kas rak­kies, kus­sings, bor­duur lap­pies, fo­to ra­me, doughnut ma­ker, snackwitch to­as­ters, Te­le­fun­ken TV (draag­baar), Fai­ry lig­hts, twee plaat gas stoof, Kers­bo­me, ou­tyd­se pa­ra­fien ver­war­mer, Tup­per­wa­re, Bot­tels (con­sol & an­der), ge­y­ser kom­bers, 20 bui­se vir son­pa­neel. Twee ta­fel waai­ers, Bi­bi­lo­teek rak. Me­at-o-ma­tic saag. V­leis bad­dens (F­red­dy Hi­rch), e­lek­trie­se kom­ber­se.

TUINWARE

Ou ge­reed­skap al­ler­lei, blom pot­te, hout leer, Drom braai­er met roos­ter, Vic­ta gras sny­er 2slag, To­na­ka Rond­sny­er 2 slag, tuin toe­rus­ting al­ler­lei, mo­tor ge­reed­skap, Ploeg­skot­tel braai, werks­bank met skroef, ge­reed­skap kas, rug­sak spuit, S­pring­kaan spuit, tuin­stoe­le, ses 200lt drom­me met dek­sels, rol draad, Vee ge­reed­skap al­ler­lei, Ro­bin 2slag gras­sny­er, Sleep­hak paal

VERKOOPSVOORWAARDES

Be­ta­lings sal on­mid­del­lik op dag van vei­ling per kon­tant of EFT be­taal word. It was a gre­at e­ve­ning of ce­le­bra­ti­ons and a fa­re­well to the thi­rd y­e­ars of this cur­rent y­e­ar who we­re in­vol­ved in soccer.

The fol­lo­wing pri­zes we­re a­war­ded: Spe­ci­al A­ward: Leslie Muk­we­vho Go­al­keeper of the y­e­ar: Fe­zi­le C­hiya

Top go­al sco­rer of the y­e­ar: Luxo­lo Lum­kwa­na De­fen­der of the y­e­ar: N­tan­do Ma­z­wi Most Im­pro­ved Play­er of the y­e­ar: GST Te­am Play­ers’ play­er of the y­e­ar: Fe­zi­le C­hiya Play­er of the y­e­ar: G­ci­nik­ha­ya X­han­ti­be Plans are al­re­a­dy un­der­way for next y­e­ar’s tou­r­na­ment that will be hos­ted by El­sen­burg Col­le­ge in the We­stern Ca­pe.

A­gain the GST ma­na­ge­ment is cal­ling on any po­ten­ti­al spon­sors to help with the litt­le they can to build up this gre­at te­am.

Back: Leslie Muk­we­vho (for­mer co­ach), K­he­to Ne­mu­tan­da­ni (for­mer as­sis­tant co­ach), T­ho­mas Let­so­a­lo (GST as­sis­tant co­ach), Per­cy Se­kwa­di (GST co­ach). Front: An­di­le Ga­la­we(gst me­di­cal as­sis­tant), G­ci­nik­ha­ya X­han­ti­be (GST Play­er of the Y­e­ar), San­di­le N­zu­za (GST ma­na­ger).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.