Athle­tes bre­ak re­cords at in­terschools meet

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

GRAAFF-REINET — The 15th In­terschools Athle­ti­cs Meet­ing be­t­ween Ho?r Volk­skool and U­ni­on High S­chool, was held on Wed­nes­day, Oc­to­ber 25, with the day being de­di­ca­ted to a be­lo­ved U­ni­on te­a­cher, Fa­nie Be­zui­den­hout, who pas­sed a­way sud­den­ly and u­nex­pected­ly on the mor­ning of T­hurs­day, A­pril 6, on his 63rd birt­hday.

The day of the athle­ti­cs meet was hot and win­dy, but that did not stop the U­ni­on te­am ta­king part in big num­bers and bre­a­king qui­te a few re­cords.

U­ni­on re­cei­ved 16 first pla­ces, 14 se­cond pla­ces and 11 thi­rd pla­ces.

First pla­ces we­re a­war­ded to the fol­lo­wing le­ar­ners: J M­cnaug­h­ton (800m - Gi­rls U.16), N Ng­on­go­ma (100m and 200m - Boys U.14), J Du­ba (100m - Boys U.15), M Ca­rel­se (800m - Boys U.15), R S­parks (Dis­cus and 800m - Gi­rls U.17), S du P­les­sis (800m and 1500m - Gi­rls U.18), I N­da­ma­ne (800m and 1500 - Boys U.17), E Mit­chell (High Jump - Gi­rls U.14), B Am­ster­dam (Long Jump - Boys U.15), L M­cnaug­h­ton (Ja­ve­lin - Boys U.16), B Vers (200m - Boys U.15), M Ru­bid­ge (High Jump - Boys U.15) and T Haar­mans (Long Jump - Boys U.17).

The fol­lo­wing U­ni­on le­ar­ners bro­ke re­cords: S du P­les­sis (800m - Gi­rls U.18: 2:44,65 and in the 500m: 5:50,66), E Mit­chell (High jump - Gi­rls U.14: 1,38m) and T Haar­mans (Long Jump - Boys U.17: 6,03m). Volk­skool-uit­slae

‘n Op­win­den­de mid­dag se at­le­tiek is op die spys­kaart wan­neer die bes­te at­le­te van Volk­skool en U­ni­on me­kaar op die baan aan­durf.

‘n Wind wat die hoë tem­pe­ra­tuur af­ge­koel het en ver­al die na­el­lo­pers ge­help het, het by­ge­dra tot die suk­ses van die dag.

Die vol­gen­de by­een­koms­re­kords is deur Volk­skool se leer­ders ver­be­ter:

Dog­ters O.19: Z S­peel­man (Hoog­spring - 1,48m), Seuns O.17: S van S­ta­den (100m - 10,62 se­kon­des en die 200m - 21,93 se­kon­des), L van Rooy­en (Dis­kus - 39,89m), Dog­ters O.17: C Le­o­nard (Ge­wig­stoot - 9,71m), Seuns O.16: D Groot­boom (1500m - 4:50,77 se­kon­des), J Joos­te (Hoog­spring 1,83 me­ter en die Ver­spring - 6,06m), Dog­ters O.16: C Swartz (100m - 13,10 se­kon­des, 200m - 26,67 se­kon­des en Ver­spring - 4,77m), Dog­ters O.15: T Lom­bard (Ge­wig­stoot - 9,90m), Dog­ters O.14: D T­hi­art (Hoog­spring 1,38m en Ge­wig­stoot - 9,62m).

Die by­een­koms is af­ge­sluit met op­win­den­de af­los­se vir die seuns en mei­sies.

Die be­amp­tes het na die by­een­koms ge­sel­lig ver­keer in die Volk­sie Klubhuis.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.