Y-WAM groep bring be­soek aan Co­les­berg

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

CO­LES­BERG — Nog nooit van Y-WAM groep ge­hoor nie?

Dit be­te­ken “Youth with a mis­si­on”. Dit is ‘n wê­reld­wye be­we­ging wat hom be­y­wer om die jeug te help om God te ken en om God be­kend te stel aan men­se.

Dit is ‘n in­ter­kerk­li­ke or­ga­ni­sa­sie wat reeds in 1960 ge­stig is om jong men­se be­trok­ke te kry in uit­rei­kings­ak­sies. Werk word on­der om­trent 180 ver­skil­len­de na­sies ge­doen. Hier­die be­die­ning is saam­ge­vat in drie ka­te­go­rieë nl: (1) O­plei­ding (2) E­van­ge­li­sa­sie en (3) Barm­har­tig­heid/ont­fer­ming/dis­si­pel­skap. Die doel is om hoop aan ar­mes/siek en weer­lo­se men­se te bring. Hier­die groep wat Co­les­berg die pas af­ge­lo­pe twee we­ke be­soek het, het hul o­plei­ding in Mui­zen­berg ont­vang en het ver­al ge­werk on­der die jeug van Lo­wry­vil­le ge­meen­skap en Lo­wry­vil­le In­ter­me­di­ê­re Skool te Lo­wry­vil­le. Le­de van hier­die groep was af­koms­tig van­uit Jo­han­nes­burg, Pot­chef­stroom, Kaap­stad, Wor­ces­ter, Ni­ge­rië en An­go­la.

Hul­le het ook uit­ge­reik na ‘n ver­sor­gings­te­huis te To­wer­val­lei. Hul­le het ook ver­le­de Son­dag ‘n diens by die AGS Van S.A., Co­les­berg, waar­ge­neem. Dan­kie aan al­mal wat ver­blyf en e­tes ver­skaf het. Ver­skeie kin­ders is in hier­die uit­reikak­sie be­reik en was dit be­slis die moei­te werd.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.