S­pan­dau Se­kon­dêr vier leer­ders se pres­ta­sies

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

GRAAFF-REINET — S­pan­dau Se­kon­dê­re Skool het hul on­langs hul jaar­lik­se di­plo­ma­pleg­tig­heid ge­hou.

Die spe­si­a­le se­re­mo­nie het die leer­ders se sport en a­ka­de­mie­se er­ken wat hul in 2017 be­reik het. Jo­se­phi­ne Koe­berg was ge­nooi om by die ge­leent­heids Ju­li­a­no Mal­gas and Pa­tri­cia Dey­sel. as spre­ker op te tree. Koe­berg het ‘n in­spi­re­ren­de en op­bou­en­de toe­spraak ge­le­wer oor die be­lang­rik­heid van har­de werk en uit­hou­ver­moe.

Die leer­ders en per­so­neel het ook ver­skeie mu­siek-i­tems ge­niet tus­sen­deur die uit­de­ling van E­mil­le Lom­berg and Zinthle Bu­lu. The re­ci­pients of S­pan­dau’s rug­by a­wards with their re­specti­ve co­a­ches. C­ha­dy Bog­gen­poel, S­haun Jor­daan, Ash­ton Jaf­tha, A­bi­gail Bo­tha and Chris­ti­aan Go­li­ath. pry­se en toe­spra­ke.

In die skool­hoof, Eu­ge­ne Mac­ke­li­na, se ver­slag het hy die per­so­neel be­dank vir hul lief­de, toe­wy­ding, lo­ja­li­teit en vol­har­ding wat die skool deur moei­li­ke om­stan­dig­he­de en baie strui­kel­blok­ke, ge­dra het. Fer­lyn Jaf­tha. Mac­ke­li­na en die S­pan­dau-per­so­neel het al­le ver­troue in die ma­trieks van 2017 en glo hul­le sal die skool en hul ou­ers trots maak met uit­ste­ken­de re­sul­ta­te in hul laas­te ek­sa­mens. De­van Wil­lem­se with s­chool men­tor Daan­tjie Jaf­tha. Mau­ri­ce Con­ra­die and De­pu­ty P­rin­ci­pal, Mr C Jaf­tha.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.